Restriktioner og nedlukninger, forårsaget af COVID-19, har medført øget pengeknaphed blandt landsbyboerne i Madi. For at imødekomme situationen og for at sikre, at det nødvendige antal familier har mulighed for at betale tilslutningsafgiften til det nye drikkevandssystem, tilbyder den lokale drikkevandskomité 30% rabat på tilslutningsafgiften.

”Jeg er så glad på drikkevandskomitéens vegne. Vi har været bekymrede for, om vi kunne få resten af det nødvendige antal familier med, så vi kan gå i gang med etableringen af distributionssystemet. Den pengeknaphed, mange landsbyboere oplever nu på grund af Corona, har stor indflydelse på, om de er i stand til at betale tilslutningsafgiften”, siger Govinda Panta, sekretær i den lokale drikkevandskomité i landsbyerne, og tilføjer:

”Det er helt fantastisk, hvordan Jysk landsbyudvikling i Nepal rækker ud til os. Vores borgmester er også meget taknemmelig”.

Rabatten gælder i en måned
Arbejdet med etableringen af drikkevandsforsyningen går i gang, så snart 80% af de 420 familier, omfattet af projektet, har betalt tilslutningsafgiften. I øjeblikket har 95 familier tilsluttet sig. Der mangler derfor hele 245 familier for at nå op på målet om i alt 340 tilsluttede husstande.

For at give de resterende familier mulighed for at tilslutte sig, tilbyder drikkevandskomitéen landsbyboerne en rabat på 30% af tilslutningsafgiften, som er kr. 425. Tilbuddet, som gælder i én måned, træder i kraft, så snart Corona-udgangsforbuddet i Nepal er ophævet. Rabatten betales af projektmidlerne, og allerede tilmeldte familier får fratrukket en tilsvarende rabat ved betaling af den første vandafgift. Således får alle brugere af det nye vandværk glæde af den økonomiske håndsrækning fra Danmark.

Dialog skal skabe tillid og tryghed
Erfaringerne med de to nuværende vandværker i området, opført i 2011, har affødt en vis skepsis hos landsbyboerne og en tilbageholdenhed i forhold til at tilslutte sig det nye drikkevandssystem. Ligesom oplysningskampagnen skal give den tiltrængte tryghed, skal tilbuddet om en tilslutningsrabat bidrage til, at det ikke er økonomiske årsager, der afholder den enkelte familie fra at tilmelde sig det nye drikkevandssystem.

”Information og dialog er nødvendig. Landsbyboerne ønsker rent drikkevand, men de skal naturligvis være trygge ved, at det nye drikkevandssystem fungerer optimalt og efter hensigten”, understreger Surya Prajapati, projektingeniør hos EnviDan. Surya Prajapati, der er uddannet i Danmark, er født og opvokset i Nepal og kender lokalforholdene i Madi Kommune.

Ud over tilbuddet om rabat har de danske rådgivende ingeniører fra EnviDan, i samarbejde med drikkevandskomitéen og Madi Kommune, planlagt opsætning af plakater og informationstavler i lokalområdet. Initiativet skal suppleres af en dronefilm om projektet, som løbende deles på sociale medier, den lokale tv-kanal og kommunes digitale kanaler. Oplysningskampagnen har været sat ’på pause’ på grund af COVID-19.

Læs om donation af værnemidler til sundhedsklinikkerne

COVID-19 forsinker udviklingsprojekter
Corona-epidemien har bremset udviklingsprojekter og skabt store forsinkelser i hele verden, hvor planlagte aktiviteter er blevet erstattet af livsvigtig nødhjælp. Dette er også tilfældet i Madi, hvor Jysk landsbyudvikling i Nepal i april uddelte værnemidler til 12 sundhedsklinikker og 600 nødrationer til de fattigste familier i landsbyerne.

Poul Due Jensens Fond, som finansierer projektet, har givet grønt lys til, at alle fondens vandprojekter tilpasser sig den ekstraordinære situation og gør hvad der står i deres magt for at hjælpe lokalt og nå målet om at sikre adgang til drikkevand til en overkommelig pris.

Læs om donation af nødrationer til landsbyboerne

Foto: Repræsentanter fra den lokale drikkevandskomité, EnviDan og Jysk landsbyudvikling i Nepal.

Se-video-om-drikkevandsprojektet i Madi

Watch the video with Nepali speech (opens in FaceBook)