Back home in Kantipur

I efterårsferien drog tre forventningsfulde tidligere Kantipur frivillige på genvisit i landsbyerne. Vi, Anne, Karl og Ellen fra Hold 5 (efteråret  2011), var enige om, at vi bare MÅTTE besøge vores familier, skoler, lærere og elever igen. Det var lykkedes at skaffe...

Fra generalforsamlingen 2012

Hent referatet fra generalforsamlingen her og formandsberetningen her   Søndag 29. april 2012 afholdtes den første ordinære generalforsamling i Jysk landsbyudvikling i Nepal. Omkring 60 mennesker deltog i mødet, der blev holdt i dejlige omgivelser på Den Kreative...

På vej til mere sundhed i Kantipur

Sidste onsdag mødtes Britta og Anette fra sundhedsprojektet med Hans Jørn, Karl og Lone fra bestyrelsen. Formålet var at orientere bestyrelsen om erfaringerne fra ’Kantipur Health Camp 2011’ samt drøfte, hvad der fremadrettet bør ske med sundhedsarbejdet. Læs...