Sidste onsdag mødtes Britta og Anette fra sundhedsprojektet med Hans Jørn, Karl og Lone fra bestyrelsen.
Formålet var at orientere bestyrelsen om erfaringerne fra ’Kantipur Health Camp 2011’ samt drøfte, hvad der fremadrettet bør ske med sundhedsarbejdet.
Læs rapporten fra ’Kantipur Health Camp 2011’.

Det er oplagt at udnytte den synergi, der ligger i en kobling mellem skoleprojektet, drikkevandsprojektet, 237-toiletter-projektet og sundhedsprojektet.

•    Vi nåede frem til, at vi med fordel kunne koble skole-og sundhedsprojektet, således at vi sætter fokus på sundhed, hygiejne og ernæring i undervisningen af såvel børn som lærere.
•    Vi nåede frem til, at det kunne være spændende at prøve at tiltrække frivillige med nye kompetencer til skoleprojektet: diætist, (økologisk) gartner, sygeplejerske, læge.
•    Vi nåede frem til, at vi bør satse på hjemmebesøg, fortsat support til sundhedsarbejder Durga Adhikari og et formelt undervisningstilbud til hende og Ayodhyapur VDC’s otte andre sundhedsarbejdere.
•    Vi nåede frem til, at vi bør kombinere byggeriet af 237 toiletter med en massiv oplysningskampagne i hygiejnisk brug af toiletterne.
•    Vi nåede frem til, at toiletterne bør konstrueres med en udvendig hylde til en sort 50 l vanddunk med hane, en sæbeskål samt et par fliser til at stå på, og vi bør sørge for, at toilethåndvask og opvask skilles ad.
•    Vi nåede frem til, at vi bør føre en oplysningskampagne for brune ris (fjern ikke skallerne) og grøntsager.
•    Vi nåede frem til, at vi bør satse på at fremme anlæg og dyrkning af køkkenhaver (dertil en gartner, der helst skulle være økolog).
•    Vi nåede frem til, at et sundt måltid mad – eller bare en banan – midt på skoledagen, ville være et stort ernæringsmæssigt skridt fremad.
•    Vi nåede frem til, at det er vigtigt, at vi fastholder kontakten til og forsøger at styrke samarbejdet med de offentlig myndigheder på skole-, sundheds-, drikkevands- og spildevandsområdet.

Sundhedsprojektets anbefaling af en skorsten-kampagne og screening af de 5-16 årige lykkedes det os ikke at samle op i denne omgang.

Vi går nu i gang med at lede efter kommende frivillige med kompetencer indenfor ernæring, gartneri, sundhedsfremme, undervisning og murerfaget (henvendelse: info@kantipur.dk).
Og vi finder en person, der i løbet af de næste par måneder har tid til oversætte rapporten fra ’Kantipur Health Camp 2011’ til engelsk (henvendelse: info@kantipur.dk).
Sidst i marts rejser Lone til Kantipur med oversættelsen og anbefalingerne fra sundhedsprojektet. For selvfølgelig skal landsbyerne høres og være med til at sætte alt dette i gang.