Unges forhold til sundhedssystemet

I november 2012 tog vi fire antropologi studerende fra Københavns Universitet til Madi. Vi har boet og bevæget os mellem Kantipur, Ayodhyapur og Kharkatta. Gennem en spørgeskemaundersøgelse og i interviews med studerende og deres forældre, har vi søgt at forstå,...

Back home in Kantipur

I efterårsferien drog tre forventningsfulde tidligere Kantipur frivillige på genvisit i landsbyerne. Vi, Anne, Karl og Ellen fra Hold 5 (efteråret  2011), var enige om, at vi bare MÅTTE besøge vores familier, skoler, lærere og elever igen. Det var lykkedes at skaffe...

En anden måde at angribe sundheden på!

Fire studerende fra Antropologi ved Københavns Universitet rejser om få dage til Madi for at lave en undersøgelse om landsbyboernes opfattelse af sundhedsfremme, sygdomsårsager og valg af behandlingsformer. I Kathmandu bliver de modtaget af Kamal, og de får et par...