Fire studerende fra Antropologi ved Københavns Universitet rejser om få dage til Madi for at lave en undersøgelse om landsbyboernes opfattelse af sundhedsfremme, sygdomsårsager og valg af behandlingsformer. I Kathmandu bliver de modtaget af Kamal, og de får et par sproglektioner af Umesh. Umesh tager dem med på opdagelse i Kathmandu, han drøfter deres projekt igennem med dem og oversætter deres spørgeskemaer til nepalesisk. En del af feltundersøgelsen retter sig mod de ældste studerende på skolen i Kharkatta, en anden del mod landsbyboerne i Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti. Forhåbentlig får de fire studerende mulighed for at møde deltagerne fra ‘Kantipur Health Camp 2012’, som netop i disse dage afslutter deres projekt. De ligger inde med masser af erfaringer fra deres netop afsluttede sundhedsprojekt, som de fire antropologi studerende vil kunne drage stor nytte af.

Den sidste dag i oktober rejser Anna Frohn, Ida Brink, Louise Hammer og Sarah Mariegaard sammen med Umesh, der skal tolke for dem, videre til målet for deres studierejse – Madi. De skal bo hos Siddhi Lal i de tre uger, deres feltarbejde står på. Anna Frohn, der var frivillig i skoleprojektet i efteråret 2010, glæder sig til at gense alle vennerne i de tre landsbyer. Og landsbyboerne glæder sig til at se hende! og selvfølgelig også Ida, Sarah og Louise!

Vi kommer til at høre om antropologi projektet flere gange i løbet af foråret, idet Anna, Ida, Louise og Sarah har lovet at skrive et indlæg med deres konklusioner til kantipur.dk i februar, vise film fra turen på generalforsamlingen i marts (datoen meldes først ud i november, når vi ved, hvornår vandværkerne skal indvies) og skrive en artikel til Nepal Vision, der udkommer i juni.
I løbet af få dage vil du kunne hente projektbeskrivelsen her.