Verdensmålene

De 17 Verdensmål og bæredygtig udvikling er i tråd med vores værdier

Verdensmålene spiller en rolle for Jysk landsbyudvikling i Nepal. Vi har dem med i vores overvejelser og beslutninger i forhold til nuværende og nye indsatsområder i Nepal.

Den bæredygtige udvikling, som FN’s Verdensmål fokuserer på, understøtter vi gerne – den er helt i tråd med foreningens værdier.

Jysk landsbyudvikling i Nepal arbejder i øjeblikket med projekter, som i forskellig grad tilgodeser 15 af de 17 Verdensmål:

Mål 1: Afskaf fattigdom
Mål 2: Stop sult
Mål 3: Sundhed og trivsel
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 6: Rent vand og sanitet
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Mål 10: Mindre ulighed
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13: Klimaindsats
Mål 15: Livet på land
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Mål 17: Partnerskaber for handling

Vi vasker hænder
Drikkevandsprojekt i Madi
17-Verdensmaal-Jysk-landsbyudvikling-i-Nepal