Sundhedsprojektet øger bevidstheden og vidensniveauet

Vi ønsker at implementere en sund, daglig praksis i landsbyerne

Sundhedsprojektet i Jysk landsbyudvikling i Nepal handler om at øge bevidstheden og vidensniveauet om sundhed i landsbyerne. Det er målet at implementere en sund, daglig praksis i forhold til fysisk og psykisk trivsel såvel på landsbyniveau som på det individuelle niveau.

Via events, workshops, erfaringsudveksling og dialog med landsbyboerne motiverer vi til en sund levevis. Vi samarbejder med de lokale sundhedsmyndigheder og sundhedsklinikken, herunder også med det nationalt initierede sundhedskorps FCHV, Female Community Health Volunteers.

En særlig målrettet indsats

FCHV er frivillige kvinder, som er udpeget af landsbyboerne til at rådgive og hjælpe i lokalområdet. I landsbyerne er der 11 af disse kompetente, dygtige frivillige kvinder. De identificerer sårbare familier og generelle sundhedsudfordringer i landsbyerne.

I dialog med disse lokale sundhedsarbejdere kan vi prioritere udfordringerne og målrette en særlig indsats.

Madi Kommune og Ayodhyapuri Health Post er vores sparringspartnere på sundhedsområdet. I tæt samarbejde med sundheds-klinikken tilrettelægger vi sundhedsevents og kompetenceudvikling af såvel klinikkens personale som FCHV.

Stigende efterspørgsel på viden om sund levevis

Livsstilssygdomme er også nået til Madi, som følge af nepalesernes stræben efter vores vestlige levevis. Vi oplever derfor stigende efterspørgsel efter viden om sund levevis, men også om viden om håndtering af livsstilssygdomme og -udfordringer som Type 2-diabetes og forhøjet blodtryk.

Vi vil i de kommende år støtte op om intentionerne om at forebygge denne store trussel for folkesundheden i Madi.

Fire-seks frivillige med sundhedsfaglig baggrund, udsendes hvert efterår til dette projekt.

Ayodhyapuri Health Post

I starten af 2019 åbnede en helt ny sundhedsklinik i Kharkatta. Den indrettes med støtte fra Rotary International og Silkeborg Connect Rotary Klub.

Samme fornemme fondsbevilling finansierer også et kompetenceudviklings- og branding projekt, der skal gøre sundhedsklinikken til en af landets bedste og dermed sætte Madi på landkortet.