Kr. 1,2 mio fra Poul Due Jensens Fond til drikkevand

Drikkevandsprojektet fra 2011 var første spadestik til Jysk landsbyudvikling i Nepal

Drikkevand

Med en bevilling på 1,2 mio. kr. fra Poul Due Jensens Fond blev der etableret to vandværker i landsbyerne Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti. Siden 2013 har de leveret rent drikkevand til fl ere end 1.400 lokale og har haft en afgørende betydning for deres hverdag.

I de kommende år sætter vi fokus på opgradering af vandværkerne – både fysisk og organisatorisk. Madi Kommune er indstillet på at overtage driften af vandværkerne, dog på betingelse af, at de lever op til nationale standarder for offentlig vandforsyning. Det vil blandt andet kræve:

  • Omlægning af ledningsnettet, så hver familie får egen vandhane
  • Tilslutning til offentlig elforsyning, så pumperne kan køre på både solenergi og el
  • Etablering af fysiske rammer for administration af vandforsyningen

Denne opgradering af vandforsyningen til landsbyerne forudsætter finansiering, da det drejer sig om en særlig stor investering med et langsigtet perspektiv.

Sanitære forhold

Toiletter har i alle årene stået højt på landsbyboernes ønskeseddel. I dag har under halvdelen af familierne i landsbyerne eget toilet. Det er vores fælles mål, at alle familier får eget toilet.

I pilotprojektet, der kører i 2018-19, bygger landsbyboerne 25 Dry Ecosan toiletter – et komposteringstoilet, som både er vandbesparende og leveringsdygtigt i gødning til landbruget. Projektet drives af vores partnerorganisation og os i samarbejde, og den daglige projektkoordinering forestås en lokal projekt koordinator.

Murstenene til toiletterne leveres af ’ N.S. Modern House Solution’ – en nyetableret lokal virksomhed, som Jysk landsbyudvikling i Nepal har haft fornøjelsen at yde fødselshjælp til.

Toiletprojektet er delvis finansieret gennem en bevilling fra Poul Due Jensens Fond, men familierne bidrager til deres toilet med materialer og arbejdskraft svarende til omkring 20 procent af omkostningerne til etableringen af toilettet.