En stor dag nærmer sig!

Torsdag 4. april 2013 er der åbning af to vandværker, der skal levere vand til 280 familier – 1400 mennesker i Kantipur, Ayodhyapur og Indrabasti kan se frem til at få adgang til rent drikkevand hele året rundt – højst få minutters gang fra hjemmet.
Hundrede gæster er inviteret til åbningsreceptionen, og lige nu er der stor travlhed i landsbyerne med at blive helt færdig med byggeriet og blive klar til det store gæstebud. Landsbyboerne har planlagt et par festlige timer med taler, traditionel mad og underholdning.

For et par uger siden rejste en ung ingeniørstuderende Anders Zacho Jørgensen ned til landsbyerne for at starte driften af vandværkerne op sammen med de to ’Heralo’-er, som er blevet udpeget til at varetage den daglige drift af vandforsyningen til landsbyerne. En heralo er en ’care taker’ – en, der passer på ting … altså li’som en konservator :).

Heraloerne skal lære at se efter råvandsstationerne – dér, hvor vandet kommet op af jorden, solpanelerne, det elektriske udstyr, vandtankene, vandledningerne, tappestederne, vandhanerne og forbrugsmålerne. De skal holde øje med, at alt kører, som det skal, og at alle omgås det kortbare drikkevand med omtanke. De skal lære at rense vandtankene og at udtage prøver til kemisk og biologisk analyse.

Umesh er sammen med Anders de første tre uger af Anders’s ophold i landsbyerne. Umesh fungerer som tolk, men er samtidig en uundværlig støtte og rådgiver for Anders. Umesh kender landsbyboerne, og han ved fra mange års samarbejde med danskere, hvor forskelligt, vi ser på næsten alt. Om en uges tid afløses Umesh af en ung nepalesisk ingeniør, der ligeledes skal tolke for Anders, men som også forventes blive en god sparringspartner på det tekniske område.

Drikkevandsprojektet er kulminationen på fire års landsbyudvikling i Kantipur, Ayodhyapur og Indrabasti.
Drikkevandet vil få stor betydning for udviklingen – på sundheds- og infrastruktur området direkte, men det vil også blive en katalysator for erhvervsudviklingen og for udviklingen på uddannelsesområdet.
Drikkevand er en livsnødvendighed, og de tre landsbyer vil blive kendt viden om for deres to vandværker. Vandforsyningen vil blive de tre landsbyers stolthed. Og stolthed er ikke det værste, man har, når man befinder sig i dyb fattigdom og gerne vil ud af den.

Poul Due Jensen’s Fond – i daglig tale kaldet Grundfos Fonden – har finansieret vandforsyningen til Kantipur, Ayodhyapur og Indrabasti. Den store donation i juni 2011 var i sig selv enestående, men også hele vejen gennem etableringen har Grundfos været til uvurderlig støtte. Det, at have en verdenskendt virksomhed i ryggen har givet os både styrke og tryghed i forhandlingerne med totalentreprenør og myndigheder.
Poul Due Jensen’s Fond har netop fået egen hjemmeside, og her er vores drikkevandsprojekt præsenteret sammen med to af Grundfos’s egne vandprojekter i henholdsvis Kenya og Haiti.