Hent referatet fra generalforsamlingen her og formandsberetningen her

 

Søndag 29. april 2012 afholdtes den første ordinære generalforsamling i Jysk landsbyudvikling i Nepal.
Omkring 60 mennesker deltog i mødet, der blev holdt i dejlige omgivelser på Den Kreative Skole i Silkeborg.
Der var indlæg om skoleprojektet, sundhedsprojektet, drikkevandsprojektet og turismeprojektet. Og der blev serveret nepalesisk te og dansk hjemmebag. Tre tidligere frivillige udstillede inspirationer fra deres tid i Kantipur, og der blev holdt auktion over tre af deres skønne kunstværker.

 

Mia og Anne var med på Hold 5. I efteråret 2011 boede de hos Bimala Gayak og arbejdede på Kantipur Skole. På generalforsamlingen fortalte de om skolearbejdet, om deres møde med det nepalesiake skolesystem og om deres samarbejde med lærerne på Kantipur Skole.
Anne og Mia havde også ansvaret for produktionen. De hjalp kvinderne med at få produktionen samlet ind og mærket. De stod for kvalitetsvurderingen af skålene og de sørgede for, at produktion kom til Kathmandu og videre hjem til Danmark og julehandelen.


Ellen, der er gymnasielærer i Grenaa var sammen med Karl ansvarlig for ‘teacher trainingen’ på Hold 5. Alle frivillige og alle engelsklærere mødtes hver dag efter skoletid på Ayodhyapur Skole for at tilrettelægge undervisningen og udvikle nye undervisningsmetoder. Teacher training er en rigtig god satsning. De nepalesiske lærere har ingen uddannelse, er dårlige til engelsk og vant til meget autoritære, dialogløse undervisningsformer. I undervisningen af børnene er de danske og de nepalesiske lærere altid sammen.

 

Karl fortalte om livet som frivillig i dette landsbyudviklingsprojekt. Det er syv uger i en arbejdssituation, hvor du ikke kan regne med, at en eneste af dine planer for arbejdsdagen holder. Det er syv uger i en ny og meget anderledes familie. Karl og Ellen boede sammen i et værelse hos Mithu og hendes store familie. Ingen elektricitet, ingen rindende vand, ingen fjernsyn, ingen bil. Dagens to hovedmåltider, Dal Bhat og Dal Bhat, består af ris, linsesuppe og grøntsagsstuvning. Altid frisk lavet og med friske råvarer. Man står tidligt op og går tidligt i seng. Og man får sit livs største oplevelse med hjem.

 

Bjørn og Anne var frivillige i januar-februar 2012. De boede i Indrabasti, hvor de underviste børnene i første til tredje klasse i engelsk. Sammen med Morten og Kristian, der var i Ayodhyapur og Hanne og Frederik, der var i Kantipur, dekorerede de en ny bygning på Indrabasti Skole, som vi har betalt opførelsen af i 2011. De er begge dygtige tegnere og skal starte på Animationsskolen i Viborg efter sammerferien. Anne og Bjørn, der har erfaring med forum teater, brugte  også teater i undervisningen.

 

I efteråret 2011 havde vi for første gang sundhedsfolk afsted. Anette, Britta og Gitte, hhv. læge, syge- og sundhedsplejerske, var fem uger i landsbyerne. De undersøgte alle børn mellem 0 og 5 år, afholdt konsultationer og behandlede lettere lidelser. Der kom en fin rapport ud af Kantipur Health Camp 2011, som nu også er oversat til engelsk. I 2012 sender vi endnu sundhedshold afsted, som vi forventer skal sætte fokus på ernæring, hygiejne og uddannelse af de lokale sundhedsarbejdere.

 

Lone fortalte om drikkevandsprojektet. Der er fundet vand i god kvalitet og tilstrækkelig mængde. Så nu skyder to vandtårne i vejret, og landsbyboerne er begyndt at grave slanger ned til fordelingssystemet.  Lone fortalte om det kommende efterårs skole- og sundhedsprojekt. Og om gode, nyetablerede kontakter til de offentlige myndigheder.
Vi mangler frivillige på skoleområdet, gerne 4-6 mennesker, og vi mangler en sundhedsfaglig person til sundhedsprojektet.
Henvendelse til Lone.

Peter Michaelsen fra Vejle er rejsearrangør og ny i vores forening og i landsbyudviklingsprojektet. Peter har i en årrække beskæftiget sig med udvikling af bæredygtig turisme i Nord Vietnam og er nu i samarbejde med os gået igang med opstarten af et turismeprojekt i Kantipur. Med fokus på, at landsbyerne selv skal opbygge denne indtægtsgivende virksomhed. Vi planlægger to rejser til Kantipur i februar-marts 2013.
Der vil blive afviklet informationsmøde i Århus torsdag 27.9.2012. Henvendelse til Peter.

 

Som en festlig afslutning på generalforsamlingen blev der holdt auktion over tre billeder, som Anna Frohn, Anne Hoberg og Bjørn Højlund havde lavet og foræret foreningen. Der var livlig gang i auktionen, og Poul havde travlt med at holde styr på budene. De tre billeder indbragte samlet 2525 kr. til ‘Jysk landsbyudvikling i Nepal’.

 

 

Hem og Hari havde lavet nepalesisk te, og Sara Yo, Else Marie og Rikke havde bagt lækre småkager. Berit havde sørget for at få foråret med ind. Der var pæn afsætning af knapper og skåle. Og især programmerne for turistrejsen slap op :-). Tak for en god dag.