Første ansøgningsrunde i scholarship programmet er fuldført. Uddelingen af uddannelsesstøtte til syv ud af 28 ansøgere fandt sted i Madi for få dage siden.

Et banner på vores lokale samarbejdspartner MIISDP’s kontor i landsbyen Ayodhyapuri vidner om, at udvalgte landsbyboere kan se frem til at modtage økonomisk støtte til en erhvervsrettet, faglig uddannelse eller kursus.

Torsdag den 23. november 2023 afholdt MIISDP en reception, hvor nedenstående ansøgere fik tildelt et scholarship.

  • En gruppe på i alt 13 bønder har dannet en mindre selvstændig organisation, hvis formål er at udvikle grøntsagsproduktion og fælles afsætning af deres produkter. Denne gruppe tildeles midler til fælles kursus og træningsophold
  • En ansøger tildeles midler til forskellige IT-kurser
  • En ansøger tildeles midler til farmaceut uddannelse
  • To ansøgere tildeles midler til læreruddannelse
  • To ansøgere tildeles midler til management uddannelse

Resultatet af den første ansøgningsrunde blev efterfølgende meldt ud lokalt i Madi via Facebook samt via den lokale radio- og Tv-station Swadesh FM.

Scholarship programmet og de enkelte scholarship skal bidrage til udvikling af Madi ved at fokusere på de kompetenceudviklingsbehov, der er lokalt – både på kort og langt sigt. Af den årsag er det væsentligt at sammenholde ønskerne om kompetenceudvikling med de lokale behov for kompetencer indenfor områder, der kan bidrage til øget lokal indtjening.

Næste ansøgningsrunde finder sted i begyndelsen af 2024.

Et samarbejde mellem MIISDP og ‘Jysk landsbyudvikling i Nepal’
Både enkeltpersoner, grupper og virksomheder i Madi kan ansøge om scholarship. Det primære fokus for programmet er erhvervsrettet faglig uddannelse, men mere akademiske uddannelser kan også støttes.

‘Jysk landsbyudvikling i Nepal’ afsætter en halvårlig budgetramme, og vores lokale partnerorganisation MIISDP informerer, administrerer, prioriterer og indstiller, hvem der skal have tildelt et scholarship. Programmet bidrager derfor samtidig til at styrke interesse og position for den lokale civilsamfundsorganisation MIISDP i Madi. Efter resultatet meldt ud lokalt i Madi via Facebook og et banner på MIISDP lille kontor.

‘Jysk landsbyudvikling i Nepal’ besluttede i foråret 2023 at igangsætte scholarship programmet i Madi.
Læs mere om baggrunden for et scholarship program