Et digitalt aflæsningssystem skal sikre korrekt håndtering af data, lette betalingen for brugerne og give nem adgang til forbrugsinformationer.

“Implementeringen af ​​vandmålere og aflæsningsenheder har gjort mit daglige arbejde mere enkelt og mere effektivt. Jeg kan nu bruge mere tid på de tekniske opgaver”, siger Dillu Puri, driftstekniker på drikkevandsprojektet Water2Nepal, og tilføjer:
”Det er imponerende, at brugerne har mulighed for at betale for deres vandregninger via en app og modtage information om deres forbrug direkte på deres telefoner”.

Både brugerne og administration af vandforsyningen vil spare tid i forbindelse med betalinger, da dette fremover vil foregå digitalt. Ligeledes vil brugerne få nem adgang til informationer om deres forbrug, takster, forfaldne beløb og andre relevante oplysninger i mobilapp’en fra Diyalo.

Medlemmer af vores lokale partnerorganisation, Madi Integrated Inclusive Sustainable Development Project (MIISDP), og softwareudbyderen Diyalo Technologies Pvt. Ltd. mødtes den 17. februar 2024 på MIISDP’s kontor i Ayodhyapuri. Her underskrev begge parter den samarbejdsaftale, som skal sikre et velfungerende, digitalt vandaflæsnings-, fakturerings- og betalingssystem i landsbyerne. Til stede var også formanden for den lokale drikkevandskomité, Tilu Puri, samt projektingeniør Surya Prajapati fra danske Envidan A/S, som er projektansvarlig på den nye vandforsyning i Madi.

Ifølge Surya Prajapati har det hele tiden været ambitionen, at den nye vandforsyning skulle tilkobles en fælles digital platform – til forbrugsaflæsning, fakturering, smart-afregning samt konto- og lagerdata. Den stærke kombination af smartmålere doneret af danske Kamstrup A/S og software fra nepalesiske Diyalo Technologies vil lette driften i dagligdagen, forsikrer han.

Læs tidligere artikler om drikkevandsprojektet Water2Nepal

Uddannelse af lokale kræfter
Diyalo Technologies har stået for undervisning af driftstekniker Dillu Puri og bestyrelsesmedlemmer i MIISDP, som nu er klar over, hvordan de håndterer softwaren, integrerer betalingsplatforme og benytter slutbruger-app’en på mobiltelefon.

Den komplette softwarepakke forventes at være udrullet inden udgangen af ​​marts 2024. Aftalen er gældende i 5 år med start 1. april 2024.

Foruden at levere rent drikkevand til 420 familier, er målet med projektet at etablere et effektivt og ’state-of-the-art’ drikkevandsprojekt – en model for fremtidens vandforsyning i Nepal – samt at tilføre viden om vand- og sanitetsforhold og ekspertise til landet.

Jysk landsbyudvikling i Nepal står bag projektet, i samarbejde med Grundfos Fonden, AVK Danmark A/S, Kamstrup A/S, Envidan A/S, Oxfam Nepal, Madi Kommune og Jysk landsbyudvikling i Nepals partnerorganisation i Madi, MIISDP. Projektet er primært finansieret af Grundfos Fonden.