Jysk landsbyudvikling i Nepal afholder generalforsamling søndag den 21. april 2024. Det er den 13. ordinære generalforsamling i foreningen.

Generalforsamlingen afholdes i Medborgerhuset Lunden, Sal 3, Vestergade 74, 8600 Silkeborg.

Dagens program
Kl. 15.00: Kaffe og velkomst
Kl. 15.15: Oplæg om FN’s 17 Verdensmål og vores arbejde med dem
Ca. kl. 16.15: Generalforsamlingen begynder

Alle er meget velkomne (både medlemmer af Jysk landsbyudvikling i Nepal og ikke-medlemmer), og vi håber at se så mange som muligt til en hyggelig eftermiddag. 

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag skal sendes/mailes til formand Lone Petersen, Farmen 12, 8600 Silkeborg / info@kantipur.dk og være hende i hænde senest søndag 14. april 2024
 5. Projekter og budgetter 2024 og 2025
 6. Fastsættelse af kontingent for 2025
 7. Valg til bestyrelsen
  Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i år
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Faglige indlæg om de 17 Verdensmål og bæredygtigheden af vores indsats i Madi

Hvorfor og hvordan engagere sig i arbejdet med FN’s 17 Verdensmål?
v/ Rikke Sig Hansen, CISU (Civilsamfund i Udvikling), rådgiver

Uddannelse – en af vejene til erhvervsudvikling
v/ Hans Jørn Hansen, JLIN, kasserer og projektleder for uddannelsesstøtteprojektet

Læsekultur, lærerworkshops og karrierer for unge kvinder
v/ Søren Sillasen, JLIN, koordinator for Skole og uddannelse

Viden og færdigheder skaber sundhedsfremme
v/ Sofie Dal, JLIN, suppleant og koordinator for Sundhed

Rent drikkevand er en forudsætning for udvikling
v/ Lone Petersen, JLIN, formand og koordinator for Infrastruktur

Empowerment af vores lokale samarbejdspartner i Madi
v/ Jesper Steffensen, JLIN, konsulent

Læs foreningens vedtægter (pdf)

På bestyrelsens vegne

Bedste hilsner
Lone