COVID-19 har siden marts 2020 sat en stopper for alle foreningens planlagte rejser til Nepal. Arbejdsgruppen for drikkevandsprojektet planlægger nu efter at kunne besøge Nepal i foråret 2021. I mellemtiden arbejder vi på at projektere ledningsnettet for den nye vandforsyning og etablere en driftsorganisation med fokus på bæredygtighed og lokalt ejerskab.

Selvom arbejdet med at etablere bæredygtig vandforsyning i Madi er blevet forsinket på grund af COVID-19, har det heldigvis ikke stået helt stille.

”På grund af COVID-19 har vi været nødt til at tilrette vores projektplan ad flere omgange, men vi har nok at lave herhjemme de næste par måneder. Så snart det er muligt og forsvarligt at rejse til Kathmandu og Madi igen, tager vi afsted. Vi krydser fingre for, at det kan blive i marts eller april”, siger Lone Petersen, formand i Jysk landsbyudvikling i Nepal, og tilføjer:

”Indtil da planlægger vi alt det vi kan per distance, i samarbejde med vores partnerorganisation og den lokale drikkevandskomité i Madi. Her er online-møder blevet et rigtig godt værktøj. Det er ikke optimalt, at vi ikke kan mødes fysisk, men på den her måde har vi, trods COVID-19 restriktioner, kunnet fortsætte projektet”.

Udbudsmaterialet til etablering af nyt ledningsnet og nyt vandtårn er under udarbejdelse og skal være klart og udsendt, inden turen går til Nepal. Et af formålene med rejsen er at mødes med mulige leverandører.

Aktuelle aktiviteter i landsbyerne
Lokale teknikere foretager i øjeblikket geotekniske analyser af området, hvor vandtårnet skal opføres. Madi Kommune har stillet den tidligere skole i Indrabasti til rådighed for vandværket. Bygningerne skal bruges som kontor/lagerplads for det nye vandværk, og vandtårnet skal bygges på den tidligere skolegård.

Udvælgelsen af lokale håndværkere til renoveringen af skolebygningerne er igangsat og arbejdet begynder, så snart holdet er sat.

Tilsluttede brugere af det nye vandværk får inden længe sat et skilt med deres brugernummer på deres hus. De vil også snart få udleveret en t-shirt med drikkevandsprojektets logo. Både skilte og t-shirts er sat i produktion og forventes klar indenfor de næste par uger. Den lokale drikkevandskomité er ansvarlig for brugerregistrering, udlevering og opsætning af skilte samt uddeling af t-shirts.

Endvidere ligger 1.000 informationsbrochurer om vandforsyningen klar til omdeling. Brochurerne bliver uddelt til landsbyboerne, offentlige institutioner og andre interessenter.

Rabat på tilslutningsafgiften skal fremme tilslutningen
Arbejdet med at bygge vandtårn og lægge 16 km vandrør begynder først, når 80% af de 420 familier, der er omfattet af projektet, har betalt tilslutningsafgiften. Restriktioner og nedlukninger, forårsaget af COVID-19, har gjort det svært for brugerkomiteen at komme rundt til de mange husstande samt medført øget pengeknaphed blandt landsbyboerne i Madi.

Styregruppen, bestående af Poul Due Jensens Fond, ingeniørfirmaet EnviDan og Jysk landsbyudvikling i Nepal, har derfor besluttet, at brugerkomiteen må tilbyde brugerne 30% rabat på tilslutningsafgiften.

Tilbuddet, som oprindelig gjaldt i to måneder fra Corona-udgangsforbuddet i Nepal blev ophævet, er nu forlænget til foråret 2021, når anlægsarbejdet forhåbentlig kan gå i gang.

Frivillige VVS’ere til drikkevandsprojektet
Er du erfaren VVS’er eller ingeniør og har lyst til at arbejde som frivillig på drikkevandsprojektet i Madi, har du mulighed for et spændende ophold på 1-2 måneder i landsbyerne i det sydlige Nepal.

I foråret, sommeren og efteråret 2021 får Jysk landsbyudvikling i Nepal brug for frivillige, erfarne VVS’ere og ingeniører. Jobopslag kommer snarest – er du interesseret i at vide mere nu, så kontakt projektleder Jens Dyrberg Nielsen på jdn@envidan.dk eller tlf. 6011 1222.

 

T-shirt med drikkevandsprojektets logo

T-shirt med drikkevandsprojektets logo.