Beboerne i Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti kan snart se frem til en hårdt tiltrængt renovering og opgradering af vandforsyningen i deres landsbyer. Jysk landsbyudvikling i Nepal har siden januar 2018 arbejdet på at projektere en renovering af vandværkerne og på at få etableret samarbejde med Madi Kommune om projektet, således at driften fremover kan varetages af kommunen.

Der bliver glæde i de tre landsbyer i det sydlige Nepal, når indbyggerne snart hører, at deres drikkevandsvandsforsyning kan blive renoveret og opgraderet. Problemer med de to nuværende vandværker har der været mange af, og udfordringerne skyldes både byggesjusk og manglende evne til at drive vandforsyningen.

Landsbyernes vandforsyning består af to soldrevne vandværker, bygget af Jysk landsbyudvikling i Nepal i 2013. To vandtårne forsyner 46 tappesteder, som deles af omkring 1400 indbyggere. Vandværkerne har været drevet af en frivillig vandkomité, som gennem længere tid har haft svært ved at magte opgaven med at vedligeholde systemet og opkræve vandafgifter fra beboerne.

Skal leve op til offentlige standarder
For knap to år siden tilbød Madi Kommune at overtage ansvaret for driften af de to soldrevne vandværker. Men først skal hver familie skal have sin egen stikledning – i dag deles gennemsnitlig syv familier om én vandpost. Derudover skal grundvandspumperne kobles til el-nettet, så der også produceres vand, når solen ikke skinner –  og elektricitet er først nu ved at blive ført frem til landsbyerne.

Endelig har vandværket brug for faciliteter, der kan fungere som administration, værksted og reservedelslager. Og så skal vandforsyningen naturligvis leve op til Nepals nationale standarder for vandforsyning. Nu er aftalen endelig på plads, og renoveringsarbejdet kan begynde.

Landsbyboerne holder møde med Madis borgmester

Landsbyboerne holder møde med Madis borgmester

Professionel assistance sikrer kvaliteten
Byggeprojektet vil blive ledet af det midtjyske ingeniørfirma EnviDan, der har ansat en ung nepalesisk ingeniør, Surya Prajapati, som projektingeniør. Surya afsluttede sin ingeniøruddannelse i Aarhus for godt et år siden og har været med til at projektere den nye vandforsyning. Han kender landsbyerne og landsbyboernes særdeles godt, idet han har arbejdet som tolk og assistent for Jysk landsbyudvikling i Nepal siden 2014.

”Ledningsnettet er dimensioneret for småt til, at vandet kan nå ud til de familier, der bor længst væk fra vandtårnene. Ligeledes bliver ledningerne konstant kappet over af maskiner, fordi de ikke blev gravet langt nok ned. Og når leveringen af vand udebliver, er det selvsagt svært for vandværksbestyrelsen at få landsbyboerne til at betale vandafgiften,” forklarer Surya Prajapati.

En bæredygtig exit-strategi
Det oprindelige vandprojekt blev finansieret af Poul Due Jensens Fond. På fondens opfordring har Jysk landsbyudvikling i Nepal siden januar 2018 arbejdet på projekteringen af renovering af vandværkerne og på etablering af samarbejde med Madi Kommune om overtagelsen.

”Målet med vandprojektet var dengang, at de lokale skulle kunne drive vandværkerne på bæredygtig vis, men det har desværre ikke vist sig muligt. Så vi er glade for, at de lokale myndigheder vil overtage driften. Det er en bedre løsning for alle parter,” siger Nils Thorup, fondens programchef for vand.

Fonden bevilgede midler til etablering af en ny vandforsyning til indbyggerne i Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti i september 2019. Projektet går i gang om ca. 3 uger, og byggearbejdet forventes at være færdigt omkring 1. maj 2021.

Surya Prajapati og Lone Petersen, Jysk landsbyudvikling i Nepals formand, rejser om en uge til Nepal for at starte projektet op. Du vil kunne følge det store, spændende projekt her på hjemmesiden og på vores Facebook side.