Jysk landsbyudvikling i Nepal har netop afviklet sin 10. ordinære generalforsamling. Projektingeniør Surya Prajapati varmede op med en beretning om foreningens drikkevandsprojekt ‘Hamro Paani’ i Madi.

For anden gang i foreningens historie afholdt vi tirsdag den 13. april 2021 generalforsamling online. Med Vibeke Nielsen som dirigent og Dorrit Sidenius som referent fremlagde formand Lone Petersen på fineste vis sin formandsberetning. Billeder fra årets højdepunkter dannede baggrund for fremlæggelsen.

Regnskabet for 2020 blev gennemgået af kasserer Hans Jørn Hansen, ligesom foreningens projekter og budgetter for 2021-22.

Medlemskontingentet for 2022 blev igen fastsat til kr. 150.

Læs mere og meld dig ind i Jysk landsbyudvikling i Nepal

Valg til bestyrelsen
Formand, Lone Petersen, var på valg og blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem, Niels Damsgaard Hansen, var også på valg og overdrog sin plads i bestyrelsen til Dorrit Sidenius. Niels Damsgaard Hansen fortsætter sit nuværende virke som koordinator for landbrugsprojektet. Anne Marie Koch Jørgensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Under punktet eventuelt kunne vores tidligere frivillig, Inge Kring, fortælle, at hun har bistået en af foreningens tolke, Manisha Dhital, med at opnå plads på Den Internationale Højskole i Helsingør med start i august 2021 samt sponsormidler til at dække halvdelen af opholdet.

Inge Kring arbejder fortsat på at hjælpe med at få rejst flere penge til Manisha Dhitals ophold i Danmark.

Status på drikkevandsprojektet ‘Hamro Paani’
Umiddelbart før generalforsamlingen fortalte projektingeniør Surya Prajapati om foreningens drikkevandsprojekt ‘Hamro Paani’ i Madi.

På nuværende tidspunkt har 84% af de 420 familier, der er omfattet af projektet, betalt tilslutningsafgiften. Det er tilstrækkeligt til, at arbejdet med at bygge vandtårn og udlægning af de planlagte 16 km vandrør kan begynde.

Så snart Covid-19 restriktionerne tillader det, rejser arbejdsgruppen for drikkevandsprojektet til Nepal for at indgå en aftale med den kommende samarbejdspartner for udførelse af byggearbejdet.

Læs om opstarten på drikkevandsprojektet i landsbyerne

Grundet COVID-19 er drikkevandsprojektet ca. et år forsinket i forhold til den oprindelig plan.