Pressemeddelelse:

Tre midtjyske organisationer oplever opbakning til ny vandforsyning i Nepal

Repræsentanter fra EnviDan, Poul Due Jensens Fond og Jysk landsbyudvikling i Nepal holder i denne uge møder med borgmesteren, den lokale vandværkskomite og landsbyboerne om ny vandforsyning. 80% af de 470 familier i tre landsbyer, som kan få adgang til rent drikkevand, skal registrere sig og betale tilslutningsafgift, før etableringen af distributionssystemet kan begynde.

“Møderne har været meget frugtbare. Såvel opstartsmødet med borgmesteren i Madi kommune, Thakur Prasad Dhakal, som mødet med medlemmerne af den lokale drikkevandskomite og den lokale partnerorganisation forløb rigtig godt. Alle parter er enige om, at etablering af en velfungerende driftsorganisation er altafgørende for projektet. Nils Thorup, programchef for Vand i Poul Due Jensens Fond i Bjerringbro, som også deltog på møderne, uddybede vigtigheden af dette”, fortæller Lone Petersen, formand for Jysk landsbyudvikling i Nepal, og tilføjer:

”Landsbyboerne er også positive. På det sidste orienteringsmøde, som vi afholdte i dag, betalte ni landsbyboere første rate af tilslutningsafgiften, før de forlod mødet. Og alle mødedeltagere tilkendegav, at de ville betale den første rate i løbet af nogle dage. Det gør mig glad”.

Tre orienterende møder har de seneste dage været afholdt med landsbyboere i de tre landsbyer, Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti. I løbet af den kommende uge påbegynder den lokale vandværkskomite brugerregistrering og opkrævning af tilslutningsafgift fra interesserede husstande. Ifølge Lone Petersen er det nødvendigt, at minimum 80% af familierne tilmelder sig, før etableringen af distributionssystemet kan gå i gang. Erfaringer har vist, at det er svært at opnå tilstrækkelig tilslutning, når først arbejdet er gået i gang.

Lone Petersen overraskede med første betaling af tilslutningsafgift
På orienteringsmøderne i landsbyerne påpegede drikkevandskomiteen vigtigheden af, at alle brugere bakker op, står sammen og deltager aktivt i projektet. Mange idéer og gode forslag blev bragt op i forum, hvorefter snakken gik lystigt i mindre grupper. Alle tre landsbymøder resulterede i klapsalver fra de fremmødte.

Det sidste møde sluttede med en overraskelse. Lone Petersen tilmeldte sig som den første den nye vandforsyning og betalte samtidig sin tilslutningsafgift. Hun planlægger nemlig at erhverve sig et ”sommerhus” i en af landsbyerne. En udmelding, som fik store smil frem og udløste endnu en klapsalve fra forsamlingen.

Flere fremmødte fulgte straks efter med betaling aftilslutningsafgiften, herunder formanden for den lokale drikkevandskomite, Tilu Puri.

Landsbyboerne: Er det nu en bæredygtig løsning?
Dårlige erfaringer fra den nuværende vandforsyning, som blev etableret af Jysk landsbyudvikling i Nepal i 2011 og ibrugtaget i 2013, har medført en skepsis hos nogle af landsbyboerne. De har været usikre på, hvorvidt det nye anlæg vil være bæredygtigt og fungere som lovet. På landsbymøderne var der mulighed for at stille spørgsmål til projektet, hvilket mange gjorde brug af.

Den lokale vandværkskomite skal i den kommende tid sikre, at tvivlende landsbyboere får den nødvendige information, med mulighed for at registrere sig uden betænkeligheder. 

Brøndborerne nåede søndag ned på de planlagte 100 meter, og prøverne indikerer tilfredsstillende vandmængde og jordforhold. Det tekniske arbejde udføres under ledelse af EnviDan med nepalesiske Surya Prajapati som projektingeniør.

Surya Prajapati har gennem flere års samarbejde med Jysk landsbyudvikling i Nepal erhvervet et stort lokalkendskab. Den nye vandforsyning, som finansieres af Poul Due Jensens Fond, forventes færdig i juni 2021 og skal drives af de lokale offentlige myndigheder.

***

Midtjyllands Avis bragte den 5. februar 2020, nedenstående artikel om projektet.

Drikkevandsprojekt Jysk landsbyudvikling i Nepal

Drikkevandsprojekt Jysk landsbyudvikling i Nepal