Fire studerende fra Kathmandu Universitet, som studerer ’ingeniør i vand og spildevand’, besøgte drikkevandsprojektet i Madi fra 7. – 11. juni 2022.

Vores lokale partnerorganisation, Madi Integrated Inclusive Sustainable Development Project (MIISDP), var vært for et møde den 8. juni 2022. Her blev de studerende budt velkommen og fik en kort beskrivelse af de planlagte aktiviteter for studieturen. Surya Prajapati, projektingeniør hos EnviDan A/S, forklarede om det tekniske design og de igangværende projektaktiviteter, og MIISDP viste de studerende rundt i projektområdet.

Læs om de første danske frivilliges arbejde med drikkevandsprojektet i landsbyerne

Under feltbesøget oplevede de studerende forskellige metoder i rørarbejde, rørlægnings- og genopfyldningsarbejde samt kvalitetskontrolforanstaltninger. De gennemførte også en spørgeskemaundersøgelse om vandforsyning og sanitet og interviewede omkring 30 husstande.

Responsen fra undersøgelsen skal hjælpe med at identificere de udfordringer, som landsbyboerne står med. De studerende vil udarbejde en rapport med resultaterne fra feltbesøget og foreslå mulige løsninger.

Water2Nepal bakker op om fremtidens vandingeniører i Nepal
Besøget er en del af en samarbejdsaftale mellem Kathmandu Universitet og drikkevandsprojektet Water2Nepal. Universitetet vil bruge projektet som en platform for kandidatstuderende til at studere vand- og sanitetsforhold i projektområdet. Feltstudiet er en del af uddannelsen.

Water2Nepal bakker op om de studerendes uddannelse og dermed fremtidens vandingeniører i Nepal, og vi ønsker herigennem også at påvirke ministeriet i den måde, man designer vandsystemer i Nepal.

Efter sommerferien skal en specialestuderende fra Kathmandu Universitet arbejde et års tid i landsbyerne, og Water2Nepal finansierer vedkommendes scholarship.

Læs andre artikler om drikkevandsprojektet