Steen Poulsen, vores første frivillige tilsynsførende på drikkevandsprojektet Water2Nepal, har overdraget roret til Marcel Andreasen.

Efter 2,5 dags intens introduktion i landsbyerne er Marcel i fuld gang med at fortsætte Steens ihærdige indsats. Marcel vil fokusere på fremdriften i rørarbejdet og sikre, at der bliver sat gang i støbning af ventilbrønde.

Steen Poulsen er en overordentlig vigtig brik i opstarten af anlægsarbejdet. Han har observeret og gjort opmærksom på flere forhold i forbindelse med etableringen af fundamentet til det nye vandtårn og rørlægningen – ting, som var vigtige at få undersøgt og eventuelt tilrettet med henblik på at sikre et velfungerende vandforsyning. 

At Steen har kendskab til både kulturen og lokalområdet fra tidligere besøg i landsbyerne er kommet ham til gode i dette projekt.

“Det er ikke kun de faglige og udstyrsmæssige kompetencer, der er forskellige, men i langt højere grad de kulturelle forskelle – og dermed den måde man strukturerer og planlægger sit arbejde, som giver udfordringerne”, forklarer Steen, og tilføjer:

“Og når man så også graver de i forvejen sparsomme veje og stier op for at lægge vandrør, så er forholdet til de lokale og deres behov for at kunne flytte husdyr og traktorer også meget vigtigt”.

Forsinkelse i nedlægningen af rør
At detailplanlægning er nødvendig for en optimal arbejdsgang er en selvfølge for Steen Poulsen. Men det er det ikke i Nepal, har han erfaret. Og det kan give udfordringer i en opstartsfase af et drikkevandsprojekt som vores.

“Manglende materialer og udstyr forsinkede nedlægningen af de svejste rør, så gravene kunne lukkes. Det frustrerede de lokale meget. Så meget at de i flere tilfælde smed vores rør ned i graven og dækkede dem med jord, for at få vandbøfler på græs (…). Vi måtte så grave rørene fri igen og tage dem op for trykprøvning, da der endelig kom en tankvogn på pladsen”.

Efter et frugtbart møde med entreprenørvirksomheden Khushbu Nirman Sewa, som står for etableringen af vandforsyningen, er der lagt en plan for, i hvilken rækkefølge, der fremover skal svejses og trykprøves rør til de mange km render, der står klar, fortæller Steen. 

Installationsarbejdet skal herefter køre som ‘et tog med tre enheder’, der rykker kontinuerligt frem, forklarer han. Første enhed graver rende og sandfylder, anden enhed svejser og trykprøver rør, og tredje enhed lukker graven efter rørlæggerne.

Læs artikel: Drikkevandsprojektet – vigtig kontrakt er underskrevet

Tilsynsførende arbejder på flere og spredte lokaliteter
Da vores danske tilsynsførende på drikkevandsprojektet arbejder på flere og spredte lokaliteter samtidig, får de stillet en motorcykel til rådighed. Det er, ifølge Steen, helt optimalt.

Han anbefaler derfor de kommende frivillige at gå i træning hjemmefra:

“Motorcyklen er slet ikke til at undvære. Jeg kan kun opfordre de efterfølgende frivillige til at øve sig på børnebørnenes knallert derhjemme” :-)

Stor tak for indsatsen til Steen Poulsen – og velkommen ombord til Marcel Andreasen.

 

Marcel-reparerer-6,5-Hp-generator-for-rørfolkeneFoto: Marcel Andreasen reparerer 6,5 Hp-generator