Entreprenørvirksomheden Khushbu Nirman Sewa Pvt Ltd. underskrev torsdag den 3. februar kontrakt på anlægsarbejdet af den nye vandforsyning i Madi. Første spadestik tages i begyndelsen af marts 2022

”Khushbu Nirman Sewa Pvt Ltd. har solid erfaring med lignende projekter i Nepal, firmaet benytter materialer af høj kvalitet, og de kan tilbyde os en fornuftig pris”, fortæller Surya Prajapati, som er projektingeniør hos den rådgivende miljøvirksomhed EnviDan. Danske EnviDan er projektansvarlig på den nye vandforsyning i Madi.

Den nepalesiske projektingeniør, som selv har deltaget i udvælgelsen af entreprenørvirksomheden, er meget tilfreds med, at netop Khushbu Nirman Sewa Pvt Ltd. skal stå for projektet. Han tilføjer:

”Virksomheden ved, på baggrund af deres tidligere projekter, hvilke udfordringer de skal være opmærksomme på, ligesom de også har erfaring med, hvordan problemerne skal håndteres, hvis de opstår. Det er meget vigtigt og trygt for os at vide”, understreger han.

Den nye vandforsyning vil ifølge Surya Prajapati være helt færdig om to år. Men allerede ni måneder efter anlægsarbejdet går i gang (inklusiv en pause på ca. tre måneder på grund af monsunen) ventes vandbrønd og distributionsnettet at være klar til ibrugtagning, så brugerne kan begynde at tappe vand fra egen hane, forklarer han.

Rent drikkevand i fremtiden
Foruden etablering af ledningsnet, vandtårn og solcelleanlæg, opfører Khushbu Nirman Sewa Pvt Ltd. et teknikrum nær vandtårnet. Herfra kan den lokale vandværkskomite, ved hjælp af elektricitets- og kontroltavler, overvåge vandforsyningen og sørge for, at brugerne får vand i rigtig mængde og kvalitet.

For at sikre at vandkvaliteten altid lever op til Nepals nationale standarder for vandforsyning, vil der også blive taget vandprøver 2-3 gange om året. Prøverne vil blive undersøgt og godkendt på et autoriseret laboratorium i Nepal.

Den nye vandforsyning, som finansieres af Poul Due Jensens Fond, skal efter anlægsfasen drives af Madi Kommune og lokale kræfter under supervision af Oxfam i Nepal. Medarbejdere fra EnviDan og danske vandforsyningsfrivillige skal føre tilsyn med byggeriet og sikre, at den nyudnævnte, lokale driftstekniker får lært at kontrollere og vedligeholde systemet.

COVID-19 har forsinket anlægsarbejdet
Projektplanen er revideret flere gange siden marts 2020. Den danske styregruppe, bestående af Poul Due Jensens Fond, ingeniørfirmaet EnviDan og Jysk landsbyudvikling i Nepal samt vores nepalesiske partnerorganisation og den lokale drikkevandskomité i Madi har igennem de to sidste år holdt arbejdsmøder fysisk og online. Vi har benyttet situationen til at blive gode til at kommunikere på afstand.

Den lokale drikkevandskomité har arbejdet intensivt med at informere landsbyboerne om den nye vandforsyning, for dermed at få flere til at tilmelde sig og betale tilslutningsafgiften. Indsatsen har båret frugt og mindst 85% af de 420 familier, der er omfattet af projektet, har på nuværende tidspunkt betalt tilslutningsafgiften. 80% var styregruppens minimum for at påbegynde anlægsarbejdet.

Derudover har lokale håndværkere renoveret bygningerne i den tidligere skole i Indrabasti, som Madi Kommune har stillet til rådighed for vandværket. Bygningerne skal fremover bruges som kontor/lagerplads for det nye vandværk, og vandtårnet vil blive opført i den tidligere skolegård.

Læs andre artikler om drikkevandsprojektet