Projektingeniør Surya Prajapati fra EnviDan, og Lone Petersen, formand for Jysk landsbyudvikling i Nepal, rejste efter monsunen til Madi for at føre tilsyn med byggearbejdet, der har stået mere eller mindre stille i flere måneder, med undtagelse af vandtårnet, som der fortsat blev arbejdet lidt på under monsunen.

I disse dage pågår opførelsen af ventilkamre og pumpehuse, rørarbejdet fortsætter, og ifølge projektingeniøren går entreprenøren snart i gang med etablere vandhaner hos de kommende brugere. Begejstringen hos brugerne, over at anlægsarbejdet er i gang igen, er ikke til at tage fejl af.

Da Tihar-festivalen begyndte den 22. oktober var næsten 70% af rørarbejdet afsluttet, fortæller Surya Prajapati.

Læs artiklen Drikkevandsprojektet: Vigtig kontrakt er underskrevet

Hamon Hedayat, der tager sin masteruddannelse i vandressourceteknik ved Lunds Universitet i Sverige og arbejder på Envidan Sweden Office, ankom den 14. oktober 2022 til Nepal for at arbejde på Water2Nepal projektet i 3 uger.

Ifølge Surya Prajapati har Hamon Hedayat under sit besøg i landsbyerne udført både vandpumpetest fra borehullet, vandspejlsmålinger, hydrogeologiske undersøgelser og vandkvalitetstest. Ud fra disse undersøgelser får arbejdsgruppen yderligere indsigt i områdets hydrogeologiske tilstand og vandkildens kapacitet og kvalitet.

Genopstarten af projektet efter monsunen blev forsinket en smule i forhold til planen, idet monsunen i år fortsatte helt ind i oktober. Monsunen varer typisk fra juni-september, og i den periode falder næsten 80% af Nepals årlige nedbør.

Vandtårn opføres i Water2Nepal_Jysk landsbyudvikling i Nepal