Så er vi klar til vores anden fællesrejse til landsbyerne i det sydlige Nepal. For en uge siden mødtes alle fire koordinatorer og Lone i Aalborg til planlægningsmøde og i fredags rejste Jørgen (Infrastruktur) og Lone (Projektkoordinering) til Kathmandu. Anette (Skole & uddannelse), Anne-Marie (Sundhed) og Vibeke (Erhvervsudvikling) følger efter om nogle dage. Anne-Marie’s mand Søren rejser med. Han skal hjælpe Jørgen med drikkevandet. Og Anette’s mand Allan, der skal arbejde med forberedelse af et projekt omkring kompetenceudvikling af børnehaveklassernes lærere.

Jørgen, der jo er ny koordinator for Infrastruktur, besøger landsbyerne for første gang. Der skal arbejdes driften af vandværkerne på denne tur. Vi skal sammen med landsbyboerne have kortlagt ledningsnettet. Vi skal have forenklet systemet for forbrugsmåling og gjort brugernes forbrugsmønstre mere tydeligt for landsbyboerne. Vi skal have lavet nye afslutninger på boringerne, så der er bedre sikrede mod forurening. Vi skal arbejde med kompetenceudvikling af de to pedeller. Blandt andet skal de lære at holde solcellerne rene og passe bedre på deres værktøj. De to vandværker er dette udviklingsprojekts største satsning og største udfordring til dato. Lone skal bruge det meste af sin tid i landsbyerne denne gang til at klæde den ny vandværksbestyrelse på til opgaverne og hjælpe bestyrelsen med at få bedre styr på brugerbetalingen.

Anette og Allan har været i landsbyerne en del gang efterhånden. Skoleprojektet var jo et af vores første initiativer, og vi er langt med skoleprojektet. Efter jul sender vi det 13. skolehold afsted, som skal arbejde med kompetenceudvikling af landsbyernes skolelærere. Skoleprojektet er på vej ind i 2. fase, hvor lærerne gennem Action Learning principperne (kompetenceudvikling i hverdagen) skal begynde at tage ansvar for egen læring. Anette skal lave aftaler med de enkelte skoler om dette næste skridt i skoleudviklingen. Hun skal også have fat i samarbejdet med sin nepalesiske koordinator-partner, Hari Hariyan. Allan skal afdække børnehaveklassernes nuværende pædagogiske praksis og behov for kompetenceudvikling. En dygtig børnehaveklasselærer på en af skolerne skal udpeges som ressourceperson, og der skal indgås projektaftale med skoleledelsen på de fem skoler.

På sundhedsområdet vikarierer Anne-Marie Koch Jørgensen for Susanne Rystok, der er forhindret i at deltage i denne rejse til landsbyerne. Anne-Marie, der selv er tidligere frivillig, skal støtte sundhedsholdet i deres arbejde, og hun skal deltage i sundhedsholdets planlagte workshop med udviklingsprojektets sundhedsambassadører. Desuden skal hun besøge tandlægen i Basantapur med henblik på et muligt samarbejde, og hun skal sammen med Lone drøfte konkrete samarbejdsmuligheder med Kharkatta Health Post, den lokale sundhedsklinik.

Videooptagelse-paa-Farmen-dok

 

Vibeke skal arbejde med forberedelserne til landbrugsprojektet. Sammen med Bhanu Pokhrel, der er nepalesisk Ph.d. studerende i Danmark, skal hun vandre landsbyerne tynde for at få skabe overblik over udfordringer og muligheder for modernisering af landbruget. De to skal også have spottet landsbyernes dygtige og interesserede bønder i forhold til at skabe bredt fokus på landbrugsprojektet. Midt i oktober har de to planlagt afholdelse af et stort møde for interesserede bønder. Her skal vi dels diskutere planerne for landbrugsprojektet med landsbyboerne dels høre, hvordan myndighederne kan støtte landsbyboerne og høre, hvordan et par andre dygtige landmænd fra lokalområdet er lykkedes med at modernisere landbruget.

Lone skal som sagt arbejde rigtig meget med drikkevandet, men hun skal også planlægge ’Effective Communication -2’ – næste kursus for udviklingsprojektets nøglepersoner i brug af PC og digital kommunikation. Det er overordentligt vigtigt, at vi kan kommunikere med vores partnerorganisation. I dag har Lone besøgt tandplejerskolen i Kathmandu. Sammen med Dil Ram Shrestha, en ung tandplejer, der er uddannet på skolen, hørte hun om tandplejeruddannelsen og drøftede mulighederne for at få to unge piger fra Madi optaget på skolen. Et spændende og frugtbart møde var det. I Madi skal Lone og Anne-Marie have en meget vigtig snak med sundhedsklinikkens leder Shiva Subedi om det fremtidige samarbejde omkring Kharkatta Health Post. Og hun skal drøfte kompetenceudvikling af børnehaveklassernes lærer, og der skal følges op på dyreklinik projektet.

Der bliver nok at se til de næste to uger. Vi skal nok prøve at holde jeres orienteret undervejs. Hold også øje med vores Facebook side: Jysk landsbyudvikling i Nepal. Der kommer de små, hurtige og gode nyheder.