Jysk landsbyudvikling i Nepal har netop modtaget en donation på 923.000 kr. fra Poul Due Jensen’s Fond til at fortsætte udviklingsarbejdet i Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti.

For anden gang har Poul Due Jensens Fond valgt at støtte vores udviklingsarbejde i Nepal, og det er vi utrolig taknemmelige for. I juni 2011 modtog vi støtte til etablering af drikkevand til 1400 mennesker, og i dag har vi så modtaget nyheden om, at Poul Due Jensens Fond har bevilget midler til fire års innovativt arbejde med at styrke bæredygtigheden i udviklingsarbejde. Det er os en meget stor ære, en meget stor støtte og en meget stor inspiration, at netop Poul Due Jensen Fonden har udvalgt os til denne opgave.”
(Pressemeddelelse, torsdag 7. november 2013)

Se også, hvad Poul Due Jensens Fond skriver om bevillingen i sit nyhedsbrev.

 

I et års tid har bestyrelsen for Jysk landsbyudviklingsarbejde i Nepal sammen med en arbejdsgruppe arbejdet med udvikling af et koncept for bæredygtig landsbyudvikling, hvor fire danske koordinatorer samarbejder med fire nepalesiske koordinatorer om udvikling af nepalesiske kompetencer indenfor undervisning og uddannelse, sundhed, infrastruktur og erhvervsudvikling. Sammenhængen mellem de fire indsatsområder er illustreret i nedenstående figur.

Hele ideen er at skabe ejerskab og ansvarlighed blandt landsbyboerne samt bæredygtig organisering af udviklingen inden for de fire, indbyrdes afhængige indsatsområder.
Men hvordan forklarer og engagerer man lige 1400 fattige landsbyboere i sådan en proces, når de fleste er analfabeter og kun ganske få forstår enkelte engelske ord? Jo – i stedet for Power Point præsentationer og sidelange strategipapirer, blev der brugt bliktallerkener, hvor den ene side af tallerkenen viste indsatsen i Danmark og den anden viste indsatsen i Nepal. På den måde er der skabt forståelse og engagement samt synliggørelse af det nødvendige samarbejde. Konceptet blev præsenteret for landsbyboerne på et stormøde i begyndelsen af april 2013, og det blev omgående døbt ’The Dinner Plate Concept’. Stormødet er gået over i historien som ’The famous Dinner Plate Meeting’.

 

“Med donationen fra Poul Due Jensens Fond har vi nu midler til en 4-årig indsats i de tre landsbyer, og målet er klart – om 4 år driver landsbyerne selv udviklingen videre, en udvikling, der vel at mærke er organiseret af landsbyboerne selv,” lyder det videre i pressemeddelelsen.

 

En stor tak til Fonden for den fantastiske tillid, der vises os.
Vi skal gøre vores yderste for at blive klogere på, hvordan der skabes bæredygtig udvikling, og for at andre kan få glæde af de erfaringer, vi gør os.