I denne uge er det faldet på plads, hvem der skal deltage i dette efterårs skoleprojekt. Seks danskere i alderen 24-60 år rejser i løbet af september til Nepal. Fra 8. oktober til 26. november underviser de børn og lærere på tre landsbyskoler i engelsk.

Paul og Marie kommer fra København og er henholdsvis historiestuderende og fysioterapeut. Mia og Anne læser psykologi på Århus Universitet. Ellen er gymnasielærer, og Karl er pensioneret folkeskolelærer, bosiddende i Hadsten.
Foruden den daglige undervisning har de seks påtaget sig ‘fritidsarbejde’. Paul og Marie skal arbejde videre med en registrering af andelsforeningens medlemmer, Mia og Anne skal styre produktionen, og Ellen og Karl skal koordinere skoleprojektet og tilrettelægge ‘teacher training’en.