Jysk landsbyudvikling i Nepal har søndag den 3. april 2022 afviklet sin 11. ordinære generalforsamling. Umiddelbart før generalforsamlingen afholdt vi en reception, hvor vi delte den glædelig nyhed om to vigtige donationer til foreningen, ligesom projektleder Ronisha Shrestha berettede om foreningens nyeste udviklingsprojekt, ’Madi Girl Power’

“Det vi kommer til at lave derude, bliver Nepals suveræn bedste vandforsyning”.

Sådan sagde Nils Thorup fra Poul Due Jensens Fond i sit oplæg til dagens reception i Silkeborg. En reception som blev afholdt i anledning af to flotte donationer til foreningen. Den ene fra Poul Due Jensens Fond og den anden fra PONA Foundation.

Den vigtige donation fra Poul Due Jensens Fond er øremærket det store drikkevandsprojekt Water2Nepal (før Hamro Paani) – en model for fremtidens vandforsyning i Nepal.

Anlægsarbejdet i landsbyerne er netop gået i gang, og den nye vandforsyning skal erstatte to tidligere etablerede vandtårne og et ledningsnet fra 2013, som ikke har levet op til de krav og den kvalitet, som Poul Due Jensens Fond står for.

“Vi har den filosofi i Fonden, at når vi har sagt A, så siger vi også B. Når vi har lavet noget, der ikke virker, så genbesøger vi. Og vi bliver der, indtil det virker”, siger Nils Thorup.

Drikkevandsprojektets primære partnere består, udover Poul Due Jensens Fond, af Kamstrup A/S, AVK Danmark A/S, EnviDan A/S, Oxfam Nepal, Jysk landsbyudvikling i Nepal og vores partnerorganisation MIISDP i Madi.

Trygge ved at give en større donation
At PONA Foundation har valgt at støtte foreningen med en ny donation vil sikre en stabil driftsøkonomi i Jysk landsbyudvikling i Nepal mange år fremover.

Bestyrelsen i PONA Foundation har været glade for at støtte projektet ‘Madi Girl Power’, hvilket de har gjort i forbindelse med en tidligere bevilling. Jysk landsbyudvikling i Nepal har mulighed for at disponere den nye donation i henhold til den nye strategi, som bestyrelsen og vores lokale partnerorganisation MIISDP i Madi i øjeblikket arbejder på.

PONA Foundation har fuld tillid til, at donationen vil blive brugt fornuftigt. Nanna Marie Kristensen, som er tredje generation i den familiedrevne PONA Foundation, satte i dag ord på, hvorfor de valgte at indgå et samarbejde med Jysk landsbyudvikling i Nepal.

“Vi fandt ud af, at Jysk landsbyudvikling i Nepal er bundsolide mennesker, der har energi, drive og ambitioner. I virkede til at have evnerne til virkelig at gøre en forskel i Nepal – og for lokalmiljøet Madi. Efter første møde følte vi os sikre på, at vi skulle med ombord i Madi Brain Power og Madi Body Power. Og senest også Madi Girl Power”, siger Nanna Marie Kristensen fra PONA Foundation om baggrunden for deres første bevilling, og tilføjer:

“Vi er imponeret over, hvordan Jysk landsbyudvikling i Nepal har arbejdet, professionelt, og formår at involvere både de lokale og nogle helt andre tunge drenge (Poul Due Jensens Fond og EnviDan, red.) til kæmpe projekter. Vi har følt os trygge ved at give en større donation. Vi føler at pengene i jeres hænder vil komme rigtig mange mennesker til gavn og gøre en stor forskel”.

Præsentation af Water2Nepal og Madi Girl Power
Jens Dyrberg Nielsen fra EnviDan, som er projektleder på etableringen af drikkevandsforsyningen til landsbyerne, gav under receptionen en kort præsentation af EnviDan og deres rolle i drikkevandsprojektet ‘Water2Nepal’.

Projektleder Ronisha Shrestha afsluttede begivenheden ved at indvie deltagerne i fortællingen om ’Madi Girl Power’ – et projekt, som har til formål at selvstændiggøre unge kvinder og styrke deres karrieremuligheder.

Du kan høre eller genhøre udvalgte klip fra oplægholderne Nils Thorup fra Poul Due Jensens Fond, Jens Dyrberg Jensen fra EnviDan og Nanna Marie Kristensen fra PONA Foundation her: Videoklip fra oplæg til receptionen.

Generalforsamling 2022
Efter receptionen, og en kort pause, tog vi hul på årets generalforsamling.

Formand Lone Petersen fremlagde på fineste vis sin formandsberetning, flankeret af billeder fra årets højdepunkter.

Regnskabet for 2021 blev gennemgået af kasserer Hans Jørn Hansen, ligesom foreningens projekter og budgetter for 2021-22.

Kasserer Hans Jørn Hansen. næstformand Christian Kolthoff og bestyrelsesmedlem Dorrit Sidenius var på valg. De stilllede alle tre op igen og blev genvalgt. Kristian Rystok blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant og overtog dermed posten efter Anne Marie Koch Jørgensen, som havde valgt ikke at genopstille.

Medlemskontingentet vil forblive kr. 150 pr. år.
Læs mere og meld dig ind i Jysk landsbyudvikling i Nepal

Lunden i Silkeborg dannede rammen for dagens reception og generalforsamling.

Ronisha-fortæller-om-Madi-Girl-PowerFoto: Ronisha Shrestha fortæller om ‘Madi Girl Power’.