Det er lørdag den 15. oktober og fridag i Nepal. Vi har været tidligt oppe, for vi havde indkaldt til møde kl. 7.00!

Fremmødet var stort. Alle partnerorganisationens 11 medlemmer (dog med undtagelse af formand Krishna Adhikari, som er i Japan) deltog i mødet. Desuden to tolke, Surya Prajapati og Ronisha Shrestha. Samt formand Lone Petersen fra Jysk landsbyudvikling i Nepal.

Dagsordenen var meget omfattende, 16 punkter + det løse, men alle holdt ud til den bitre ende, og diskussionslysten var stor.

Nedenfor kan du læse Lone Petersens beretning om tre af de 16 punkter.

MIISDP’s mødested og budget 
Første og største punkt på dagsordenen var evaluering af vores 1-årige CISU-projekt, som slutter med udgangen af oktober. Mødedeltagerne fremhævede betydningen af at have fået et sted at mødes og et budget til at drive partnerorganisationen MIISDP for.

For os danskere har det været en stor tilfredsstillelse at CISU bevillingen har givet os mulighed for at kunne påskønne MIISDP’s sekretær Govinda Panta med 5-6 timers løn om ugen. Mødedeltagerne beklagede, at det ikke har været og stadig ikke er muligt for dem at deltage i den engelskundervisning, vi tilbyder. Det betyder, at Govinda fortsat må trække læsset i samarbejde med os. Og det er da problematisk. Til gengæld glædelig, at Govinda i næste uge tager til Kathmandu for at deltage i et skræddersyet kursus i økonomistyring og regnskabsføring.

Styrkelse af administrationen af MIISDP
Partnerorganisationen udtrykte behov for mere viden om organisatoriske forhold og om at drive en forening. Det vil vi selvfølgelig gerne bakke op om.

Fra dansk side har vi foreslået at styrke administrationen af MIISDP ved åremålsansættelse af en konsulent, der skal arbejde med opgradering af MIISDP-ledelsens kompetencer. Ideen blev hilst velkommen og det udarbejdede stillingsopslag godkendt med enkelte justeringer. Det er planen at slå stillingen op til besættelse 1. marts 2023 eller snarest derefter, således at vi kan deltage i ansættelsessamtalerne midt i februar. Et ansættelsesudvalg blev nedsat.

Lokalt ønske om uddannelsesstøtteprogram
Samtidig har vi foreslået, at vi sammen tager fat i et af landsbyboernes største ønsker – et uddannelsesstøtte program. Vi havde medbragt udkast til strategi for et scholarship program, som Ronisha præsenterede. Også den idé  blev meget vel modtaget. Mere nyt om dette nye uddannelsesstøtte-projekt følger snarest.

Sidste punkt på dagsordenen var orientering om Madi Kommunes invitation til drøftelse af muligt partnerskab mellem Madi Kommune, MIISDP og Jysk landsbyudvikling i Nepal. I løbet af næste uge skal vi mødes med Madi Kommune for at høre om deres tanker.

Et helt igennem vellykket møde. Om end det varede fem timer!
Stor tak til vores to tolke og til MIISDP.