Tirsdag morgen, 21. august 2018, landede Maria Nordahn Grenaa og Ninna Louise Lauridsen i Kathmandu. Maria og Ninna er det første hold frivillige, der skal til Madi, Chitwan i det sydlige Nepal for at arbejde i det nyoprettede bibliotek Madi Brain Power.

Madi Brain Power åbnede 1. marts 2018, efter at de lånte lokaler på Jana Jewan Higher Secondary School var istandsat og møbleret, og der var indkøbt små 2000 bøger samt ansat en bibliotekar og læsevejleder, Chandra Tikhatri.

Det overordnede formål med biblioteket er at inspirere til og understøtte en læsekultur blandt børn, unge og voksne i Madi.

Frivillige skal vejlede, inspirere og understøtte arbejdet på biblioteket
Marias og Ninnas opgaver bliver i de kommende 5 uger at vejlede, inspirere og understøtte Chandra i de mange opgaver, der ligger i biblioteket fx:

– at etablere en god kommunikation og et godt samarbejde mellem det nedsatte biblioteksudvalg og bibliotekaren
– at etablere kontakt til de øvrige skoler i området
– at afholde relevante, inspirerende, udviklende ’læseevents’ for udvalgte aldersgrupper
– at hjælpe og inspirere Chandra til at lave udstillinger af nyt læsestof, læsestof om udvalgte temaer m.m.
– at oplære Chandra i søgning og indkøb af nye, relevante bøger
– at se på, om administrationen af udlån/hjemkaldelse fungerer – evt. tilrette procedurerne
– skabe kontakt til borgerne i landsbyerne og udbrede kendskabet til biblioteket og de muligheder, der tilbydes de voksne i lokalområdet
– at vejlede brugerne i at vælge bøger til hjemlån
– at vejlede Chandra i rapportering til Trille, som er koordinator på projektet

Maria og Ninna er det første hold af frivillige, der skal arbejde i Madi Brain Power. De bliver sidst i oktober efterfulgt af Hold 2 og i februar 2019 af Hold 3.

Rigtig god arbejdslyst til Maria og Ninna, der i lige nu befinder sig i Kathmandu sammen med Mona Thapamagar, der underviser de to i nepalesisk og nepalesisk kulturhistorie samt viser dem udvalgte seværdigheder i Kathmandu. Også god arbejdslyst til Bonica Bista, der rejser med til Madi som tolk.