Arati, Marie, Camilla, Anne-Marie og SumitI oktober 2013 rejste vi, tre danskere fra det tredje sundhedshold, til Madi, hvor vi sluttede os til vores to nepalesiske kolleger. Kantipur Health Camp 2013 bestod af Camilla O. Larsen, prof.bach. i ernæring og sundhed, Marie Worm, medicinstuderende, Arati Poudel, nepalesisk sygeplejerske og tolk, Sumit Gayak, nepalesisk sundhedsarbejder og tolk og Anne-Marie Koch Jørgensen, sundhedsplejerske.

Vi arbejdede sammen i knap 5 uger. Sumit, som kommer fra Kantipur, boede hos sin familie. Vi andre fire blev privat indkvarteret hos en fantastisk gæstfri familie, Durga og Krishna Adhikari.

Vores sundhedsarbejde var målrettet skolerne, og vi mærkede tydeligt, at det arbejde, de to foregående sundheds hold havde udført, banede vejen for os. Vi var ventede, og vi tog i vores undervisning, udgangspunkt i den viden, eleverne havde erhvervet det foregående år.

Sundhedshold 2012 havde screenet alle elever og også dokumenteret den enkelte elevs sundhedsudfordringer og noteret anbefalinger til elev og forældre. Det gav os en enestående mulighed for at følge op på den enkelte elevs sundhedstilstand og samtidig få synliggjort generelle behov og udfordringer.

Et enkelt eksempel ud af mange var tandhygiejnen. Mange elever har kroniske smerter i tænder, smerter, der gør det er svært at koncentrere sig om skolearbejdet. Vi kunne ved opfølgning høre, at børnene ikke var kommet til tandlæge, trods anbefaling fra forrige sundhedshold. Der er langt til tandlæge, det koster penge, det er dyrt at købe tandbørste og tandpasta, der er kommet flere fødevarer med stort sukkerindhold, der er ikke tradition for at børste tænder på små børn mm. Vi pegede derfor på skolernes mulighed for at støtte eleverne i tandhygiejne og på, at der på hver skole bør være en sundhedsansvarlig lærer.

Det giver bare så god mening at arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på skolerne i Madi. Vi har arbejdet med et sundhedspædagogisk dialogværktøj ”Sundhedsblomsten”, som bestod af billeder fra lokalområdet. Sundhedsblomsten viste sig at være et fantastisk godt refleksionsværktøj til både elever og lærere.

 Det er svært at skrive lidt om så mange spændende opgaver …. så I, der er nysgerrige efter at læse mere om vores arbejde, kan downloade den danske version af vores rapport her – og den engelske her.

En stor tak til Mette Bønløkke, VIAUC i Silkeborg, for hendes store arbejde med at oversætte vores projektbeskrivelse, evalueringer og fremadrettede anbefalinger.

På sundhedsholdets vegne
Anne-Marie Koch Jørgensen