Jysk landsbyudvikling i Nepal har søndag den 16. april 2023 afviklet sin 12. ordinære generalforsamling. Eftermiddagen blev indledt med tre spændende, faglige oplæg over temaet ‘Sundhed i Nepal’.

Umiddelbart inden generalforsamlingen fortalte tre gæstetalere om sundhedsarbejde i Nepal.
De tre oplæg omhandlede:

 • Sundhed i Nepal kontra sundhed i Danmark – hvad tænker nepaleserne om egen sundhed?
  v/ Amrit Rai, uddannelsesansvarlig overlæge ved Kolding Sygehus
 • Hvem er de blå damer (FHCV) i Madi?
  v/ Bishal Gyawali, postdoc på Københavns Universitet, afdelingen for Global Sundhed (Oplægget er på engelsk)
 • 25 år i Nepal – 10 år med ’Jysk landsbyudvikling’ – hvilken betydning har den nepalesiske kultur haft for mig?
  v/ Susanne Rystok, koordinator for Jysk landsbyudvikling i Nepal’s sundhedsprojekter.

Generalforsamling 2023
Efter de tre spændende oplæg, og en kort pause, begyndte årets generalforsamling.

Lone Petersen afholdt på fineste vis sin formandsberetning, hvor billeder fra årets højdepunkter dannede baggrund for fremlæggelsen.

Regnskabet for 2022 blev gennemgået af kasserer Hans Jørn Hansen, ligesom foreningens projekter og budgetter for 2023-24.

Medlemskontingentet for 2024 blev igen fastsat til kr. 150.
Læs mere og meld dig ind i Jysk landsbyudvikling i Nepal

Valg til bestyrelsen

 • Formand, Lone Petersen, var på valg og blev genvalgt
 • Bestyrelsesmedlem, Christian Kolthoff, var også på valg og overdrog sin plads i bestyrelsen til Kristian Rystok
 • Sofie Lindholt Dal blev valgt som suppleant

Lunden i Silkeborg dannede igen rammen for årets generalforsamling.

Foto (fra venstre) af den nye bestyrelse og koordinatorer:
Susanne Rystok, Sofie Lindholt Dal, Dorrit Sidenius, Hans Jørn Hansen, Charlotte Boes, Kristian Rystok Bisgaard, Niels Damsgaard Hansen, Jesper Steffensen og Lone Petersen.