Velkommen til generalforsamling i
JYSK LANDSBYUDVIKLING I NEPAL

Søndag 30. april 2017 kl. 13.00

Den Kreative Skole i Silkeborg
Bindslevs Plads 7, 8600 Silkeborg

Vi starter eftermiddagen med nepalesisk te, hjemmebag, spændende indlæg og film om vores udviklingsarbejde:

Børn løber for børn
v/ Line Engel Poulsen og Rolf Bücking
Den 18. september 2016 afviklede Viborg City Marathon sit årlige børneløb under mottoet ’Børn i Viborg løber for børn i Nepal’. Børneløbet i Viborg fulgtes op af en aktivitetsdag i Madi, tirsdag 11. april 2017, hvor også det første internationale børneløb nogensinde i Nepal blev afholdt. Line Engel Poulsen, frivillig på Skolehold 11 og i forbindelse med børneløbet, fortæller om dagen.
Børnene i Viborg løb i september 100.000 kr. hjem til børn i Nepal, og Viborg City Marathon har valgt at donere beløbet til Jysk landsbyudvikling i Nepal. Pengene skal bruges på at give viden til børnene i Madi. Vi arbejder derfor på at etablere et bibliotek, der skal skabe læselyst og læsekultur blandt børn og unge i landsbyerne. Rolf Bücking, løbsleder i både Viborg og Madi, fortæller om projektet.

 En dag i Ayodhyapuri
En film fra Niels Damsgaard Hansen

 Et landbrug på vej – men hvorhen?
v/Bhanu Pokhrel og Niels Damsgaard Hansen
Sammen med landsbybeboerne blev det i efteråret 2015 besluttet at fokusere indsatsen for erhvervsudvikling på landbruget, og i september 2016 gennemførte Jysk landsbyudvikling i Nepal et landbrugs-pilotprojekt. Der var fokus på dyrkning af grønsager i alle facetter, og ved hårdt, fokuseret arbejde byggede de 15 kursusdeltagere et drivhus ved skolen i Ayodhyapuri. Nu er vi ved at analysere, hvordan der kan følges op med nye initiativer, der kan hjælpe landmændene til at få mere ud af deres jord. Næste etape tænkes skudt i gang til september.

Et landbrug på vej
En film fra Niels Damsgaard Hansen

Nye perspektiver i sundhedsprojektet
v/ Allan Vittrup og Lone Petersen
Vores sundhedsindsats har siden 2011 primært handlet om sundhedsfremme og forebyggelse ude i landsbyerne og i de fem landsbyskoler. Det skal den også fremover, men forskellige forhold har bevirket, at vores samarbejde med Ayodhyapuri Health Post begynder at ligne et egentligt partnerskab. Det kan vi bl.a. takke Silkeborg Connect Rotary Klub for, som i 2016 sponsorerede nyt udstyr til fødestuen på sundhedsklinikken.

Før og efter indlæggene viser vi fotograf Jesper Maagaards netop hjembragte billeder fra Madi.

Kl. ca. 15.15 starter selve generalforsamlingen
Indkaldelse og dagsorden for generalforsamlingen findes på vores hjemmeside
Webadresse:
https://kantipur.dk/foreningen/

Det vil glæde os at se dig – også selv om du måske endnu ikke er medlem af
Jysk landsbyudvikling i Nepal
Med venlig hilsen
Bestyrelsen