Generalforsamlingerne i Jysk landsbyudvikling i Nepal er altid et tilløbsstykke

Generalforsamlingerne i Jysk landsbyudvikling i Nepal er altid et tilløbsstykke

Der er generalforsamling i
JYSK LANDSBYUDVIKLING I NEPAL

Søndag 19. april 2015 kl. 13.00

Den Kreative Skole i Silkeborg
Bindslevs Plads 7, 8600 Silkeborg

Vi starter eftermiddagen med nepalesisk te og fem spændende indlæg om vores udviklingsarbejde:

’Skole & uddannelse’ på vej ind i næste fase
v/ Line Engel Poulsen og Anette Nymann

Muligheder, udfordringer og hjerteblod på Jan Jeewan Higher Secondary School – om skoleprojektet lige nu. Men også om vores nye fokus på aktionslæring og videndeling på skolerne, om uddannelsesstøtteordningen, der skal være med til at vise nye veje for landsbyernes fremtid og om ’Preschool Projekt’, hvor lærernes kompetencer udvikles i forhold til børnenes trivsel og læring i skolestarten.
.
Fra tandbørster til folkesundhed. Sundhedsblomsten som varemærke
v/ Susanne Rystok, Susanne Henriksen og Anne-Marie Jørgensen
Folkesundhed er mere end tandbørstning og håndvask. Folkesundhed er børnenes trivsel, skolelivet, de ældre, sund mad, havebrug og meget andet. Folkesundhed handler om at tænke sundheden ind i hverdagslivet. Hvordan arbejder man med den strategi i et udviklingsprojekt? Sundhedsblomsten, der er blevet et varemærke for vores sundhedsprojekt, præsenteres.

Hvorfor er det så svært med det vand?
v/ Henrik Bjørn
Grundlaget for enhver samfundsudvikling har altid været uløseligt forbundet med adgang til rent drikkevand. For at bevare drikkevandet rent er det samtidig nødvendigt, at der er fokus på fornuftig bortskaffelse af alle former for affald. Men det er der umiddelbare løsninger på. Den store udfordring ligger nu i at påvirke holdninger og adfærd, så det, der er etableret, bliver vedligeholdt og bevaret, alene på lokalt initiativ.

Erhvervsudvikling i landsbyhøjde
v/ Vibeke D. Hansen
Hvordan laver man erhvervsudvikling i et af verdens allerfattigste lande? Og hvordan finder man ud af, hvor man skal tage fat og med hvad? Erhvervsudvikling er et nyt fokusområde for Jysk landsbyudvikling i Nepal. Opstarten har handlet om at komme tilbage til det basale – nemlig landbruget – og se på det med nye øjne.

Kommunikation med landsbyerne
v/ Anette Nymann
PC-bruger og kommunikationskurset ’Effective Communication – 1’ i februar for de nepalesiske koordinatorer blev en kæmpesucces! Vi har nu taget det første skridt frem mod et tættere samarbejde mellem danske og nepalesiske koordinatorer og andre nøglepersoner.

Indkaldelse, dagsorden og bilag til generalforsamlingen
Webadresse: https://kantipur.dk/foreningen/

Det vil glæde os at se dig – også selv om du måske endnu ikke er medlem af
Jysk landsbyudvikling i Nepal
Med venlig hilsen
Bestyrelsen