Vibeke D. Hansen fortæller om landbrug og erhvervsudvikling på sidste års generalforsamling

Vibeke D. Hansen fortæller om landbrug og erhvervsudvikling på sidste års generalforsamling

Der er generalforsamling i
JYSK LANDSBYUDVIKLING I NEPAL

Søndag 17. april 2016 kl. 13.00 på Den Kreative Skole i Silkeborg
Bindslevs Plads 7, 8600 Silkeborg

Vi starter traditionen tro eftermiddagen med nepalesisk te og spændende indlæg om vores udviklingsarbejde:

Skoleudvikling handler om at tage små, virksomme skridt
v/ Anette Nymann, Bente Krüger og Helge Krüger

Om kompetenceudvikling duer til noget, viser sig i den daglige praksis. I skoleprojektet fortsætter vi med at fokusere på de små, men virksomme ændringer i den daglige undervisning på de fem skoler. Helge og Bente har en særlig fortælling fra Kantipur skole, hvor de små skridt har skabt nyt håb. Anette afslutter med en kort status og de vigtigste anslag til næste års arbejde i skoleprojektet.

Udfordringer med drikkevandsforsyningen
v/Jørgen Larsen og Steen Poulsen

Vandværkerne i Kantipur og Indrabasti har nu været i drift i 3 år. Både organisationen og det daglige arbejde med vedligeholdelse af værkerne og ledningsnettet er udfordret.
Jysk landsbyudvikling i Nepal ruster sig til at tage kampen op mod monsunen og andre farer, som truer det rene drikkevand, samtidig med at uddannelsen af de lokale kræfter intensiveres.

 Skolekøkkenhaven bliver et redskab til sundheden
v/ Susanne Rystok og Gitte Jensen

Sundhedsprojektet udvikler sig. Fra at være et projekt, hvor vi har fokus på den enkelte, flyttes fokus langsomt mod, at de lokale har fokus på hinanden. Dels via køkkenhaveprojektet, men i høj grad også via de workshops, som er på dagsordenen, hver gang sundhedsteamet melder sin ankomst i landsbyerne. 

Landbruget som vejen til erhvervsudvikling
v/ Vibeke D. Hansen og Bhaniswor Pokhrel

Langt størstedelen af Madis beboere har landbruget som vigtigste levegrundlag. Ved at introducere moderne metoder ønsker vi at forøge udbyttet og skabe et bedre indtjeningsgrundlag. Men hvordan prøver man teorierne af og finder en model, som gør ny viden tilgængelig og sikrer den nødvendige støtte undervejs? Vi gør status på projektet og fremlægger den plan, som vi håber at kunne implementere.

EC’2 og kommunikation med landsbyerne
v/ Debbie Jensen, Nick Thomsen, Michelle Bach og Jonas Lindstrøm

EC’2 kurset handlede om at opbygge en vigtig, direkte kontakt mellem nøglepersonerne i Nepal og Danmark. I kurset blev der bla. fokuseret på at kommunikere med smartphones og bruge sociale medier. På trods af flere udfordringer, som eksempelvis en vedvarende tåge og dermed mangel på både strøm og signal, blev der under kursets forløb etableret en god kommunikation. Nu skal der fokus på at vedligeholde kontakten.

Indkaldelse, dagsorden og bilag til generalforsamlingen
Webadresse: https://kantipur.dk/foreningen/

Det vil glæde os at se dig – også selv om du måske endnu ikke er medlem af
Jysk landsbyudvikling i Nepal
Med venlig hilsen
Bestyrelsen