Hent referatet fra generalforsamlingen her og formandsberetningen her

Fra generalforsamlingen 2014

Jysk landsbyudvikling i Nepal‘s generalforsamlingen 2014  blev afholdt søndag 27. april 2014 på Den Kreative Skole i Silkeborg.
55 mennesker havde valgt det helt fantastiske forårsvejr fra for at høre de seks veloplagte indlægsholdere og formandens beretning fra et meget begivenhedsrigt år samt for at deltage i generalforsamlingen i øvrigt.

Christian Kolthoff fortalte om Nepal’s første andelsdyreklinik, startet i november 2013 i Ayodhyapuri VDC og allerede i stabil økonomisk fremgang.
Kirsten Nitschke var netop et døgn inden generalforsamlingen kommet hjem fra den første turistrejse til landsbyerne. Besøget havde været en formidabel succes, for både værter og gæster. Vi kan med stolthed gå i gang med forberedelserne af den næste rejse, som finder sted fra 13. november til 1. december 2014. Henvendelse til René Andersen hos Mountain Adventures på telefon 71 99 02 89.
Helga Toft var udsendt som frivillig lærer i efteråret 2013 og arbejdede syv uger på Ayodhyapuri Skole. Helga fortalte om bæredygtighed i skolearbejdet og om, hvordan skoleprojektet nu arbejder med individuel kompetenceudvikling af de nepalesiske lærere.
Camilla Overgaard fortalte om, hvordan ernæring er blevet et tema i vores sundhedsfremmende arbejde. Det handler om samarbejde med skolerne og med skoleprojektet. I 2013 har vi indført en skolemad ordning på Indrabasti Skole. Alle 51 børn har fået en madkasse, som de stolt bringer med i skole hver dag. På Ayodhyapuri Skole valgte man i stedet at lave et skolekøkken og på skift lade mødrene komme og lave mad til børnene.
Britta Fuhlendorff og Anette Leegaard – mor og datter, tidligere udsendt i hhv. Kantipur Health Camp 2011 og Skolehold 4 (februar 2011), vendte i 2013 tilbage for sammen at gense deres nepalesiske familier og de mange fælles venner i landsbyerne. Det blev en herlig oplevelse for alle parter, og især var det spændende at se, hvor meget, der havde ændret sig siden 2011.
Hans Jørn Hansen, bestyrelsesmedlem i Jysk landsbyudvikling i Nepal, er arkitekten bag den ny organisation, der skal danne platform for de kommende fire års arbejde med Projekt Bæredygtighed. Nepaleserne har kaldt organisationen for ‘The Dinner Plate Concept’, fordi den blev præsenteret ved hjælp af tallerkener og streger i sandet i stedet for en power point præsentation på væggen.

Selve generalforsamlingen forløb i god ro og orden :-)

Over 100 mennesker deltog i stormøde om drikkevand og udviklingsprojektets fremtid - lørdag 22. marts 2014