Jysk landsbyudvikling i Nepal holdt afholdt i går sit årlige medlemsmøde og sin sjette ordinære generalforsamling. Det var som altid smukt forårsvejr, men alligevel valgte 45 mennesker at bruge en søndag eftermiddag på at høre om vores udviklingsarbejde i Nepal. Forud for selve generalforsamlingen var der nemlig tre spændende indlæg om nogle af vores projekter: Børneløbet i Nepal 11. april og det kommende bibliotek for de fem skoler, fortsættelsen af landbrugsprojektet og nye perspektiver for sundhedsarbejdet.

Line Engel Poulsen fortalte meget gribende om, hvordan det var at komme tilbage til landsbyerne efter 2 år og være med til at afvikle Nepal’s første internationale børneløb, mens Rolf Bücking fra Viborg City Marathon fortalte om formålet med at afvikle børnedagen og børneløbet. Og om de indlendende arbejde med at etablere et eller flere biblioteker i landsbyerne. Bibliotekerne er en gave fra børnene i Viborg til børnene i Madi.

Bhanu Pokhrel, nepalesisk landbrugsforsker i Danmark og Niels Damgaard Hansen, vores nye koordinator for erhvervs- og landbrugsudvikling, redegjorde meget engagerende om, hvor vi er på vej hen med landbrugsprojektet. Til september fortsætter vi landbrugsprojektet i 2 spor, nemlig et spor for landmænd, der er villige til at investere ressourcer i at få deres landbrug til at give indtægter, og et spor for landmænd, hvis ambition det er at få  mest muligt ud af jorden for at kunne brødføde familien. Projektet, der starter i efteråret 2017, forventes at vare i fem år.

Lone Petersen og Allan Vittrup fortalte om, hvorledes sundhedsprojektet i disse år flytter en del af sit fokus fra sundhedfremme arbejdet i landsbyerne og på skolerne til samarbejdet med den lokale sundhedsklinik om kompetenceudvikling af personalet og støtte til indretning af den kommende sundhedsklinik. Silkeborg Connect Rotary Klub arbejder netop nu, sammen med en af de lokale Rotary klubber i Chitwan District, på at skaffe den nødvendige finansiering til indretning af den nye sundhedsklinik, der forventes at stå klar til brug om et år.

Generalforsamlingen forløb selvfølgelig i god ro og orden. Referatet og formandens beretning findes her.