Collage2 Collage1 Collage3Foto: Maagaardphotos.dk 

Der var næsten fuldt hus til generalforsamling på Den Kreative Skole i Silkeborg, søndag 17. april 2016. Venner, medlemmer, interesserede og tidligere frivillige var mødt op til nepalesisk the og fem inspirerende oplæg fra det seneste års arbejde i foreningen.

Små skridt på vej mod arbejdsglæde
Fra skoleprojektet kunne de to tidligere lærere Helge og Bente Krüger berette om arbejdet på Kantipur skole, hvor de med små skridt har været med til at sætte fokus på arbejdsglæde hos lærerne.

Anette Nymann har valgt at træde tilbage som koordinator for ‘Skole & uddannelse’, og i stedet tiltræder Trille Gaarsdal. Trille vil fortsætte arbejdet med fase to, hvor der skal arbejdes med “Cooperative Learning” og “Action Learning” som læringsmetoder, og succesen med en fælles læringsdag for de ansatte på skolerne med besøg fra en nepalesisk modelskole.

Rent drikkevand på trods af monsun
Jørgen Larsen og Steen Poulsen berettede sammen om status på drikkevandsprojektet. Vandværkerne i Kantipur og Indrabasti har været i drift i tre år, og nu skal der fokuseres på vedligeholdelse af vandledningerne og uddannelse af de lokale kræfter. Monsunen er en evigt tilbagevende kraft, der udfordrer ledningsnettet, vandhanerne og borehusene. Der skal fokus på at uddanne de lokale kræfter til at vide mere om, hvordan driften skal varetages og vandværkerne vedligeholdes for at sikre fortsat forsyning af rent drikkevand.

Skolekøkkenhaven bliver et redskab til sundheden
Susanne Rystok og Gitte Jensen berettede om sundhedsprojektet. Fra at være et projekt, hvor vi har fokus på den enkelte, flyttes fokus langsomt mod, at de lokale har fokus på hinanden. Ud over de workshops, som sundhedsteamet afholder med fokus på sundhed i landsbyerne, ses sammenholdet også i skole-køkkenhaveprojektet, hvor Ayodhyapuri Skole og landsbybeboerne sammen har etableret en skolekøkkenhave, der skal sikre mad til især de mindste skolebørn. Hvis skolekøkkenhaven viser sig at være en succes, kan det være, at lignende tiltag skal etableres på de andre skoler.

Landbruget som vejen til erhvervsudvikling
Langt størstedelen af Madi’s befolkning har landbruget som vigtigste indtægtsgrundlag, fortalte Vibeke D. Hansen. Her skal der introduceres moderne metoder for at øge udbyttet og skabe et bedre indtjeningsgrundlag. Der skal udvælges tre ’demonstration plots’, der kan gå forrest med de nye metoder og demonstrere den nyeste viden for de andre landsbybeboere.

Kommunikation ikke længere i tåge
De to unge frivillige Debbie Jensen og Nick Thomsen beskrev, hvilke udfordringer, de havde haft med deres kommunikationskursus “Effective Communication 2” – bl.a. en flerdages tåge, der betød mangel på strøm og mobilsignal. På trods af udfordringerne fik de på deres ti dages kursus gennemgået alt fra mailkommunikation, brug af Facebook Messenger til hurtig og direkte kommunikation, Google Translate og meget mere, så kommunikationen mellem de danske og nepalesiske koordinatorer kan fungere.

Frivillig på Skolehold 13, Jonas Bach Lindstrøm, fulgte efter og beskrev, hvilke supportmæssige udfordringer, der var efter kurset. Pudsigt nok er udfordringerne meget lig de tekniske udfordringer, vi ville opleve herhjemme med drillende teknik. Udfordringen i landsbyerne er, at nepaleserne ikke har et sted at søge hen for at få teknisk support. Der blev foreslået at etablere et samarbejde enten med en lokal mobil- og teknologibutik i Basantapur eller med de unge lokale nepalesere, der allerede er ferme med mobilteknologi. 

Udvidelse af bestyrelsen
Generalforsamlingen godkendte en vedtægtsændring, der indebærer udvidelse af bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer. Hans Jørn Hansen blev valgt som sekretær, og tre nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt. I bestyrelsen sidder nu:

Formand: Lone Petersen
Næstformand: Christian Kolthoff
Sekretær: Leif Hoven
Kasserer: Hans Jørn Hansen
Kommunikationsansvarlig: Michelle Bach Lindstrøm
Suppleant: Anne-Marie Koch Jørgensen

Yderligere blev der i formålsparagraffen indføjet, at det er foreningens formål ’at engagere og organisere frivillige, der bistår i foreningens udviklingsarbejde, både herhjemme og i Nepal’.

Der var stor opbakning til bestyrelsens arbejde, og generalforsamlingen foregik i god stemning. Jysk landsbyudvikling i Nepal siger tak for en god generalforsamling og ser frem til endnu et godt år.

Formandsberetningen, referat fra generalforsamlingen og de nye vedtægter kan læses og downloades her.

24. april 2016
Michelle Bach Lindstrøm