Der indkaldes hermed til ottende ordinære generalforsamling i
Jysk landsbyudvikling i Nepal
Søndag 7. april 2019, kl. 13.00

Generalforsamlingen afholdes i år på foreningens adresse:
Farmen 12, 8600 Silkeborg

Der bydes selvfølgelig på nepalesisk te, kaffe og hjemmebag.
Der en mulighed for en hyggelig snak med bestyrelse og koordinatorer efter generalforsamlingen
og en spadseretur omkring Ørnsø for dem, der har lyst til det.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
♦      Forslag skal sendes/mailes til formand Lone Petersen, Farmen 12, 8600 Silkeborg / info@kantipur.dk og være hende i hænde senest 31.3.2019
5. Projekter og budgetter 2019 og 2020
6. Fastsættelse af kontingent for 2020
7. Valg til bestyrelsen
♦      Formand og sekretær er på valg i år. Formanden genopstiller.
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

VEL MØDT!

På bestyrelsens vegne
Bedste hilsner
Lone

HUSK at betale kontingentet for 2019:
150 kr. til konto 7170 2298622 eller via Mobile Pay til 26594 (5 cifre)