Næsten 2 år efter, at vi sammen med landsbybeboerne formulerede et landbrugsprojekt, er vi nu i gang.

Egentlig startede det med et kig på mulighederne for erhvervsudvikling, men da størstedelen af alle beboere i området på en eller anden vis er beskæftiget med landbrug, var det naturligt at starte her.

På en workshop med deltagelse af landsbybeboere fra alle 3 landsbyer, fik vi formuleret ønskerne til projektet, der drejede sig om at få tilført ny viden om, hvordan man ved hjælp af moderne metoder forøger udbyttet af jorden. Drømmen er at kunne dyrke så meget, at der ikke bare er nok til familien men også noget at sælge af. På sigt endda så meget, at en egentlig afsætningskanal kan etableres. Hjemme i Danmark igen var vi så heldige at få kontakt med Bhanu Pokhrel, en Nepalesisk ph.d. studerende med speciale i planteavl, som oven i købet kommer fra Madi. Sammen med Bhanu besøgte vi igen området og holdt endnu en workshop med fokus på muligheder og udfordringer.

Begge dele er der masser af. Bønderne fortalte om frugtbar jord og små succeshistorier, men også om forsøg med nye afgrøder, der var slået fejl og den gennemgående fornemmelse af at mangle viden. De fortalte også om, at det nok var muligt at få undervisning, og at regeringen tilbød forskellige programmer, men at man som regel var overladt til sig selv, når kurset var slut, og at der ikke er nogen hjælp at hente, når der opstår problemer.

Hjemme i Danmark begyndte vi jagten på en dansk landbrugskapacitet, som sammen med en lokal landbrugslærer kunne stå for projektets opstart og gennemføre første undervisning i ”modern farming”. Når Niels Damsgaard Hansen og hans nepalesiske makker Tuk Narayan Poudel i disse dage underviser bønder i landsbyerne, så er det således første forsøg på at kanalisere viden om bla korrekt jordbehandling, gødning og planteavl ind i det lokale landbrug. Niels Damsgaard Hansen er oprindeligt uddannet planteavlskonsulent og har undervist i mange år. Det samme har Tuk Naryan Poudel, som Bhanu har hjulpet os med at finde.  Det er fantastisk, at vi starter ud med så kompetente mennesker på projektet. Undervisningen kommer til at foregå på udvalgte ”demonstration plots” – et i hver landsby, hvor udvalgte bønder lægger plads til, når de og andre lokale skal undervises. Når Niels vender tilbage til Danmark, vil Tuk stå for opfølgning. Han vil fortsat trække på Bhanu, og på den måde kan vi forhåbentlig sikre den hjælp og støtte, der er nødvendig, når den nyerhvervede viden skal omsættes i praksis. Det skal blive spændende at følge.

Følg også landbrugsprojektet på Facebook.

Randers, 11.9.2016
Vibeke Descours Hansen
Erhvervsudvikling