Jysk landsbyudvikling i Nepal afholdt lørdag den 30. januar 2021 sin første online-workshop sammen med partnerorganisationen MIISDP i Madi. Arrangementet er første skridt i en række af tiltag, som skal forstærke det dansk-nepalesiske samarbejde og styrke partnerorganisationen i landsbyerne i Madi.

”Vi er blevet bekræftet i, at det er muligt at afholde en velfungerende og gensidig inspirerende workshop med vores partnerorganisation MIISDP i Nepal – via et onlinemedie. At opleve deltagernes engagement og deltagelse i gruppearbejderne gjorde mig glad og forventningsfuld i forhold til et fremtidigt, dynamisk samarbejde”, fortæller Lone Petersen, formand i Jysk landsbyudvikling i Nepal, og tilføjer:

”Tænk engang, at der for os er kommet så meget positivt ud ad den elendige pandemi. Uden Corona ville virtuelle, strategiske drøftelser som denne ikke være kommet på tale. Vi vil fremover kunne intensivere vores samarbejde med vores partnerorganisation ved at supplere vores besøg og ophold i landsbyerne med workshops online. Frivillige kræfter er der dog stadig brug for ude på projekterne”.

Stærke og gode relationer er gennem tiden etableret med mange mennesker og partnerorganisationen i landsbyerne. Fundamentet er i orden, nu kigger foreningen fremad og samarbejdet med de lokale kræfter skal styrkes og udvikles.

Stort potentiale i partnerorganisationen
Tanker om en ny sammensætning af medlemmer i partnerorganisationen blev nævnt som et forslag af partnerorganisationen selv. Overvejelser om nye kræfter fra engagerede nøglepersoner i landsbyerne blev italesat.

Otte ud af 11 medlemmer i partnerorganisationen i Madi deltog i workshoppen, og alle mødte op til tiden. Ifølge Lone Petersen vidner dette om en oprigtig interesse og en vilje til samarbejde og udvikling.

I løbet af workshoppen blev der arbejdet lokalt i mindre grupper og forslag til indsatsområder blev diskuteret og delt med hinanden, først lokalt og derefter på tværs af organisationerne i Nepal og Denmark.

Ønsker til forbedringer
Kontor- og mødefaciliteter er et højt prioriteret ønske fra partnerorganisationen side. Det vil kunne forbedre mulighederne for en velfungerende kommunikation, både internt i organisationen og med os i Danmark.

Sprogforskelle og begrænsede engelskkundskaber hos medlemmerne i partnerorganisationen er en udfordring, som vanskeliggør kommunikationen. Her er brug for et løft.

Surya Prajapati, som er født og opvokset i Nepal og bosiddende i Danmark, fungerede som tolk igennem hele workshoppen. Det var nødvendigt for at undgå misforståelser.

”Der er brug for en langsigtet, bæredygtig plan med henblik på at minimere de nuværende sprogproblemer”, fastslår Surya Prajapati.

Workshop-med-partnerorganisationen-i-MadiFoto: Surya Prajapati og Lone Petersen.