Søndag 3. juli så en ny almenvelgørende forening ‘Jysk landsbyudvikling i Nepal’ dagens lys i Silkeborg.

15 mennesker havde afsat det meste af en sommersøndag eftermiddag til at bakke landsbyudviklingsprojektet op. Til at diskutere, hvordan man organiserer en forening, så flest mulige får adgang til udviklingsarbejdet. Og til at tygge vedtægter, formålsparagraf og stiftelsesdokument igennem.

Du kan læse foreningens vedtægter, se stiftelsesdokumentet, læse referatet fra den stiftende generalforsamling og få et overblik over årets projekter.

Alle, der støtter foreningens idé og formål, kan blive medlem af ‘Jysk landsbyudvikling i Nepal’.

Du kan melde dig ind i foreningen ved at sende en mail til info@kantipur.dk med oplysning om navn, adresse, email og telefon. Kontingentet er 150 kr. i 2011.