Hold 11 ny web

Hold 11 med Daniel D. Hansen, Anna Sofie Holst, Steffen L. Ryom, Karen Rosenberg, Elin Vonsek, Marie Korsgaard, Ida S. Christensen, Line E. Poulsen – sammen med deres beskytter Ganesh

Skolehold 11 er i fuld gang med at forberede sig til syv ugers intensivt arbejde med engelskundervisning og kompetenceudvikling af 30 nepalesiske lærere. Holdet består af ni udviklingsarbejdere, heriblandt tre folkeskolelærere og to erfarne frivillige fra Skolehold 10.

2014-07-27 evaluering web

Hold 10 med Marianne Skaarup Vestergaard, Amanda Bjørn, (Anette Nymann), Daniel Ottosen, Olivia Thomsen og Jonas Pedersen. Anna Sofie Holst var på Island

Skoleprojektet har i løbet af det sidste år gennemgået en stor opgradering. Anette Nymann har siden sommeren 2013 fungeret som koordinator for det nye indsatsområde ’Skole & uddannelse’. Det betyder blandt andet, at vi nu er i stand til at arbejde langt mere målrettet med skoleudvikling og kompetenceudvikling af de nepalesiske skolelærere.

Skolehold 10 mødtes sidste søndag formiddag med Anette for at samle og diskutere deres erfaringer fra opholdet i landsbyerne i januar-marts og senere søndag videregive deres gode råd og anbefalinger til Skolehold 11, der starter deres projekter i landsbyerne midt i oktober.

Det var en dag, der bare boblede af energi og koncentration.

Der er ingen tvivl om, at vores skoleprojekt – efter fem år og næsten 50 frivilliges kæmpestore indsats – er noget ganske særligt. Vi er nået langt med de tre skoler i Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti. Fra at klare engelskundervisningen af børnene i Kantipur Skole i efteråret 2009, lægger vi nu planer med 15 nepalesere lærere om deres kompetenceudvikling. Selv de kvindelige nepalesiske lærere evaluerer nu deres udbytte af samarbejdet med os og fortæller hver især, hvad de vil arbejde med, indtil næste hold kommer. Og vi arbejder på, at lærerne begynder at støtte hinanden fagligt, og at skolerne begynder at dele viden og gode ideer med hinanden.

Vi piller simpelthen ved skolekulturen!

Overbygningsskolen i Kharkatta er på vej ind i skoleprojektet. I mødet med denne nye skole i skoleprojektet får vi på en guldtallerken serveret beviset på, at vores arbejde i de tre gamle skoler virkelig har battet. Med Kharkatta skolen starter vi fra bunden med at lære at møde op til timerne, møde til tiden, holde aftaler, blive klar over behovet for udvikling, lytte til hinanden, afstemme forventninger, føre samtaler på engelsk og at lære børnene et forståeligt og brugbart engelsk. Det trækker tænder ud, men vi ved, vi nok skal klare det.

En kæmpestor tak til Anette, Hold 11, Hold 10 og alle skolehold før dem!