Altitude: 10058 meter…. Distance to Kathmandu: 2998 km ….Time to Kathmandu: 3:38. Estimated arrival time: 10:14 pm.
(…dansk tid, lige nu: Lørdag 12. oktober 14:57…).

Snart er jeg der igen, snart starter tre ugers spændende udviklingsarbejde og snart er vi samlede – alle os femten danskere, der skal med til Madi fredag 18. oktober. Aldrig har vi været så mange danskere i landsbyerne på én gang. Hvordan mon det vil gå os  og alle projekterne?

Der er seks deltagere på skoleholdet, der skal være i landsbyerne i syv uger. Helle og Astrid skal bo og arbejde i Indrabasti, Helga og Sara i Ayodhyapuri og Emma og Lars Ole i Kantipur.

Der er tre danske og to nepalesiske deltagere på sundhedsholdet. Anne-Marie, Marie, Camilla, Arati og Sumit. Sundhedsholdet skal, som det plejer, bo hos Ayodhyapuri skoleleder Krishna Adhikari og hans dejlige kone Durga – bortset fra Sumit, der skal bo hjemme hos sin familie i Neder Kantipur. Sundhedsprojektet varer i fem uger.

Sammen med vores to nye koordinatorer, Anette Nymann (Skole & uddannelse) og Susanne Rystok (Sundhed) har begge hold har de sidste par måneder lavet projektbeskrivelser, hver for sig og sammen. ’Health and Learning – Village development begin with the little ones’. For første gang skal skole- og sundhedsholdet integreres. Vi sætter fokus på sundhedsfremme i engelsktimerne og i Teacher Trainingen. Og vi underviser på engelsk i faget Health.

Anette Nymann, koordinator for det nye indsatsområde Skole & uddannelse, besøger landsbyerne for første gang. Anette skal danne sig et indtryk af de tre landsbyskoler og vurdere vores muligheder for at opgradere indsatsen på dette område. Hun skal sammen med de tre skoleledere lægge strategi for de næste fire års udviklingsarbejde på skole- og uddannelsesområdet.

Socialpædagog Allan Engelhardt skal kigge nærmere på de tre børnehaveklasser og lave en lille udredning om, hvordan vi bedst støtter op om de mindste børns skolestart.

Elektroniktekniker Christian Larsen har allerede været i gang i fire uger og fortsætter med to uger mere her sidst i oktober. Hele september har han arbejdet med de sidste løse ender ifm. etableringen af de to vandværker. Det har uden tvivl været noget af en udfordring for Christian at få arbejdet organiseret og udført. Christian har også skullet samle op på driften af vandværkerne. Har vandværksforeningen styr på indsamlingen af den månedlige brugerbetaling fra de 280 familier? Får de to pedeller deres løn, og gør de deres arbejde ordentligt? Er der vand i hanerne på de aftalte tidspunkter om morgenen og om aftenen? Bliver vandposterne holdt pæne og rene? Er alle de sorte vandledninger blevet gravet ned? Holder vandværksforeningen regelmæssige møder og fungerer de? Det har været en større opgave end forventet at få etableret de to vandværker, som Poul Due Jensens Fond bevilgede midler til i 2011 og som blev indviet tidligere i år. Nu skal vi have afsluttet byggeprojektet og derefter koncentrere os fuldt om at støtte op om en sund og fornuftig drift.

Så kommer vi til andelsdyrlæge klinikken. Vi har jo uddannet Yuba Raj til dyrlæge, og vi støtter – med dyrlæge og virksomhedskonsulent Christian Kolthoff i spidsen – kraftigt op om landsbyernes bestræbelser for at få etableret en andelsdyrlægeklinik. Christian besøger her i oktober for anden gang landsbyerne og skal denne gang, sammen med Yuba Raj og landsbyboerne, have endnu bedre fat i organiseringen af virksomheden og i indretning af dyrlægeklinikken i de lokaler, som landsbyerne har fået stillet til rådighed af ’kommunen’ (Ayodhyapuri VDC). Vi satser på indvielse af dyrlægeklinikken søndag 27. oktober. Det bliver en stor fest.

Med sig har Christian sin søn Sebastian, som skal være assistent for sin far, prøve at gå i en landsbyskole i Nepal, studere traditionelt nepalesisk landbrug og skrive en opgave om nepalesisk landbrug til sin skole hjemme i Ry.

Vi har en vigtig dagsorden mere for dette besøg i Madi. Anette, Umesh, Christian og jeg skal drøfte nyt samarbejde med landsbyerne. Vi danskere har skitseret en ny organisation og en ny strategi for de næste fire års udviklingsarbejde. Idé til begge dele har vi allerede præsenteret landsbyboerne for i april, og denne gang skal vi diskutere vilkår, forventninger, indsatsområder og indhold. Herom mere i næste indlæg.

“Here is your Captain speaking. In 20 minutes we will be landing in Kathmandu. The time is 10 P.M. The weather is clear and nice. Temperature is 19 degree Celsius in Kathmandu”.