Mission completed :-)
Formålet med denne tur til Nepal var jo først og fremmest at få styr på driftsøkonomien for de to vandværker, som Poul Due Jensens Fond har finansieret etableringen af og som nu har været i brug i et år. En rapport fra februar viste med al tydelighed, at ikke alle brugere betalte de månedlige 50 rupies, og at der manglede et effektivt og bæredygtigt betalingssystem. Det må selvfølgelig være en forudsætning for fortsat udviklingsarbejde og støtte til landsbyerne, at driften af vandværkerne er sikret. Hvis ikke driftsøkonomien kom på plads nu, ville vandværkerne gå bankerot, og i løbet kort tid ville vi stå med et mislykket dansk udviklingsprojekt. Det vil vi ikke være med til.
Med pisk, gulerod og ikke mindst et par dygtige landsbyboeres fantastiske indsats, har ALLE 280 familier nu betalt deres brugerbetaling tilbage til april 2011. Vi har desuden fået etableret og delvis implementeret et betalingssystem med 44 vandpostformænd. Vandpostformændede skal senest den 25. i hver måned indsamle og aflevere den kommende måneds brugerbetaling til vandværksbestyrelsen.
Vandpostformændene og vandværksbestyrelsen skal i løbet af de næste tre måneder vise, at der er kommet styr på opkrævning af brugerbetalingen. Først derefter vil jeg give grønt lys for at starte det nye ‘Projekt Bæredygtighed’.

Thanks to Siddhi Lal Gayak, Govinda Panta and Umesh Regmi and many other villagersEfter solnedgang lørdag 29. marts kunne vi med god samvittighed afslutte arbejdet. Til venstre på billedet ses Siddhi Lal Gayak, der indtil nu har stået næsten alene med økonomien. Til højre er jo Umesh, min tolk og rådgiver. I midten har vi Govinda Panta, der er administrator på Jan Jeewan skolen i Kharkatta og bruger på vandpost I5 i Indrabasti vandværket. Med hjælp fra skoleinspektør Krishna fra Ayodhyapuri har han de sidste dage været til ubeskrivelig stor hjælp.
Vi har nu al brugerbetaling på plads i banken. Vi har fået ryddet op i bogholderiet. Vi har fået styr på en del nabostridigheder, især i Indrabasti. Vi har fået etableret et godt betalingssystem. Vi har fået uddelegeret ansvar til en række vandpostformænd, og dermed også fået etableret en kommunikationssystem omkring vandværkerne. Og vi har ikke mindst fået nye kræfter ind i vandværksstyringen – på den gode måde.
Forhåbentlig kommer der snart et valg til vandværksbestyrelsen.

Over 100 mennesker deltog i stormøde om drikkevand og udviklingsprojektets fremtid - lørdag 22. marts 2014