Fredag morgen rejser Gitte, Ute og Charlotte til Madi, og igen er sundheden sat på dagsordenen. Gitte, Ute og Charlotte har den sidste uge forberedt sig i Kathmandu. De har mødt deres tolke, deltaget i sprogundervisning, er blevet introduceret til den nepalesiske kultur, været på studiebesøg på et børnehjem og leget turister i verdens største landsby, Kathmandu.
De tre frivillige glæder sig til at møde landsbyboerne og samarbejdspartnere i Madi.
Madi Health Team 5 skal arbejde med screening af skoleeleverne. De skal undervise i sundhed på skolen, lave pubertetsundervisning, uddele briller, børste hænder og vaske hænder – alt dette med udgangspunkt i Sundhedsblomsten, som er det pædagogiske værktøj, der danner udgangspunkt for projektets sundhedsarbejde og for al kompetenceudvikling på sundhedsområdet. Som noget nyt skal sundhedsholdet undersøge muligheden og igangsætte et skolehave projekt i forbindelse med Ayodhyapuri Skole. Skolen har stillet et stykke jord til rådighed og i samarbejde med skolens sundhedsambassadør og interesserede lærere vil projektet udvikle sig. Du kan læse mere om sundhedsholdets arbejde her.
Vi ønsker Madi Health Team 5 held og lykke med deres arbejde i landsbyen og glæder os til at høre fra dem, når de er tilbage i oktober.