En flot donation fra Rotary, som Silkeborg Connect Rotary Klub har stået i spidsen for, muliggør, at der kan indkøbes nødvendig inventar og udstyr til den nye sundhedsklinik, Ayodhyapuri Health Post. Eksempelvis er to fødesenge snart på vej fra Danmark til Nepal.

Donationen finansierer desuden et større kompetenceudviklingsprojekt for sundhedsklinikkens personale. Den samlede donation beløber sig til USD 82.000, svarende til godt kr. 560.000.

Jysk landsbyudvikling i Nepal har været en uvurderlig partner i udviklingen og kvalificeringen af projektet, så det har opnået det krævede niveau og specifikke indhold, der berettiger til et Rotary Global Grant fra The Rotary Foundation i USA og resulterer dermed i et meget ambitiøst sundhedsprojekt i Nepal”, udtaler Allan Vittrup, præsident i Silkeborg Connect Rotary Club, i en artikel bragt på Rotarys hjemmeside den 1. marts 2020.

Læs hele artiklen “Rotary hjælper folkesundheden på vej i Nepal”.