Health Team 5 kom hjem fra Madi i oktober – med rygsækken fyldt af oplevelser, ny inspiration til Health Team 6 (2016) og 7 spændende uger i landsbyerne.
Ute er sundhedsplejerske, Gitte er social og sundhedsassistent, med en fortid som uddannet gartner, og Charlotte er sygeplejerske. De 3 har nu, i samarbejde med hinanden og i samarbejde med de lokale sundhedsfolk arbejdet, udviklet og evalueret de sundheds opgaver, vi er involveret i, i Madi.

Folkesundhed er det, det handler om. Det handler om, at de små børn trives. Det handler om skolelivet, de ældre, sund mad, ungdomslivet, kvindelivet, havebrug og meget, meget mere. Folkesundhed handler om at have det godt og tænke sundhed ind i hverdagslivet – således, at sundhed bliver et redskab til det gode liv, og det gode liv er en forudsætning for alt det udviklingsarbejde, som vi i samarbejde med de lokale i Madi er i gang med.

I Madi er vi i fuld gang med at opbygge et korps af sundhedsambassadører, og de skal kompetenceudvikles. Vi screener fortsat eleverne og involverer ambassadørerne i alt arbejde omkring sundhed – både screeninger, tandbørstning, håndvask, undervisning af pubertetspiger og det sidste, nye landsbyinitiativ, nemlig etablering af en skolekøkkenhave – dette til stor interesse for både lærere, forældre og elever. Initiativet er med til at skabe sammenhæng på hele sundhedsområdet, specielt når vi samtænker skolekøkkenhaven med hele ernæringsområdet.

Tandsundheden er et punkt, hvor vi ved, der har behov for et løft, og det er selvfølgelig et punkt, vi vil prioritere i den nærmeste fremtid.

Fremadrettet vil sundhedsprojektet også have mere og mere fokus på den lokale Kharkatta Health Post. Der bliver efterspurgt hjælp til renovering af hele klinikken, og ikke mindst til fødestuen. Derudover efterspørges kompetenceudvikling og ny viden til personalet omkring fødsler og kvindesygdomme. Alt det vil vi selvfølgelig gerne kunne tilgodese gennem de kommende år.

Vi er allerede i fuld gang med at rekruttere frivillige til Health Team 6, som skal sendes til Madi i løbet af efteråret 2016.

Udover sundhedsplejersker og sygeplejersker med generel viden om sundhed har vi brug for frivillige med særlige kompetencer indenfor fødsler, kvindesygdomme, tandsundhed og sund kost – udover de særlige kompetencer skal man have lyst til og mulighed for at være frivillig i Nepal i 7 uger i efteråret, lyst til at bo primitivt hos en dejlig nepalesisk familie, lyst til at arbejde med sundhed i en kontekst, som bestemt ikke ligner Danmark – og selvfølgelig have mulighed for at deltage i forberedelserne til rejsen, det vil sige 3-4 møder forskellige steder i det midt- og vestjyske.

Alt sundhedsarbejdet foregår med udgangspunkt i Sundhedsblomsten, som er tilpasset den nepalesiske sundhedskultur. Du kan læse mere om blomsten på www.sundhedsblomsten.dk.

Medlemskab af Jysk landsbyudvikling i Nepal er en forudsætning.

Har du lyst, vil du høre mere, så tøv ikke med at ringe til koordinator Susanne Rystok på 21266333 eller send en mail med en motiveret ansøgning til sundhed@kantipur.dk.