Det nye projekt, Early Child Development, blev startet med stor succes. Alle førskolelærere fra de 5 skoler deltog med entusiasme i ugens program. De blev introduceret til Marte Meo metoden, hvor videooptagelser af situationer i klasserummet danner grundlag for analyse, refleksion og faglig dialog.

Programmet bestod af individuelle introduktioner til videooptagelse og videoanalyse samt en fælles undervisningssession. Det var en fornøjelse at se lærernes glæde ved at deltage og ønske om at udvikle deres faglighed. Vi ser frem til samarbejdet til og med marts 2019!

New Project for Nursery Class teachers launched

The new project, Early Child Development, was started with great success. All Nursery Class teachers from the five schools participated with enthusiasm in the programme. They were introduced to the Marte Meo method, where video recording of situations in the classroom is the basis for analysis, reflection and professional dialogue.

The elements of the programme was individual introductions to video recording and video analysis as well as a teaching session for all five teachers. It was a great pleasure to watch the joy of the teachers in participating and wish to develop their skills. We look forward to the joint cooperation in the project until March 2019!

Allan Engelhardt & Anette Nymann, 1, november 2016