Jysk landsbyudvikling i Nepal har udpeget en ny koordinator til Infrastruktur området. Det er landmåler Jørgen Larsen fra Aarhus Vand. Jørgen har mange års administrativ og praktisk erfaring fra bl.a. entreprenør- og vandforsyningsområdet. Han afløser lektor Henrik Bjørn fra VIA Byggeri, Energi & Miljø i Horsens.

De to vandværker i Kantipur og Indrabasti vil i en årrække fremover kræve vores opmærksomhed og støtte, og allerede i slutningen af september rejser Jørgen sammen med de øvrige tre koordinatorer for hhv. Skole & uddannelse, Sundhed og Erhvervsudvikling samt Lone, formand for Jysk landsbyudvikling i Nepal, ud til landsbyerne i det sydlige Nepal.

På kortet, som er vist på billedet, ses området med de tre landsbyer. De to boringer, vandtårnene og alle 46 vandposter er tegnet ind på kortet over området. Henrik og hans nepalesiske assistent Surya Prajapati målte i 2014 hele drikkevandsforsyningen op med en GPS i Henriks armbåndsur, og Jørgen har så her for nylig læst opmålingerne ind på et kort, hentet på Google Earth. Resultatet er overraskende godt. Med højst få meters unøjagtighed har vi nu kortlagt hele drikkevandsforsyningen.

I oktober skal Jørgen, Surya og et par af landsbyboerne have kortlagt, hvordan de 46 vandposter hænger sammen. Ledningsnettet løber nemlig ikke sådan, som vi oprindelig har fået oplyst. Både af hensyn til den daglige vedligeholdelse og fremtidige ændringer af drikkevandsforsyningen er det vigtigt at vide, hvordan ledningsnettet er skruet sammen.
Sammen med medlemmer af vandværksbestyrelsen og de to pedeller skal Jørgen og Surya skal også føre tilsyn med solcelleanlægget, boringer, pumper, vandtårne, ledningsnettet, vandmålere, vandposter, hegn, ventiler, haner, reservedele og værktøj samt skabe overblik over behovet for justering af driftsplanen.
Bliver der tid til overs, skal de to også studere toiletter og diskutere forskellige modeller for udvikling af de sanitære forhold. Og de skal eventuelt kigge lidt nærmere på affaldshåndteringen og mulighederne for at løse udfordringen med den voksende mængde affald, der produceres i landsbyerne.

I Jysk landsbyudvikling i Nepal er vi utrolig lettede og glade for, at skiftet af Infrastruktur koordinator er gået så hurtigt og smertefrit. En stor tak for det til både Henrik og Jørgen.
En stor hånd og ’velkommen’ til Jørgen fra bestyrelse og koordinatorer. Vi håber, du vil finde udviklingsarbejdet spændende. Vi er godt startet og ved allerede, at du passer rigtig godt ind i koordinator teamet. Vi vil glæde os til at præsentere dig for landsbyboerne. De vil helt sikkert tage meget godt imod dig.