En lørdag eftermiddag sidst i januar blev der holdt et møde i Foulum, som vil få stor betydning for erhvervsudviklingen i Kantipur, Ayodhyapuri og Indrabasti. Koordinator for Erhvervsudvikling Vibeke D. Hansen og Lone mødtes for første gang med fire nepalesiske Ph.d. studerende for at drøfte modernisering af landbruget i Madi.

Der befinder sig ni nepalesere i Danmark, der forsker i landbrug og fødevarer for Aarhus Universitet. De otte arbejder i Foulum mellem Viborg og Randers. Den niende, Bhanu Pokrel, arbejder på ’Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug’ i Aarslev, syd for Odense. Bhanu Pokrel kommer fra Basantapur og forventer at skulle hjem og arbejde med landbrugsudvikling i Madi efter at have afsluttet sin Ph.d. i Danmark. Gennem vores bekendte på Radio Madi hørte vi i november om Bhanu og tog straks efter hjemkomsten kontakt til ham. Bhanu havde også hørt om os gennem Radio Madi, og et møde i Foulum blev aftalt.

På mødet drøftede vi status på landbruget i lokalområdet. Ingen i landsbyerne producerer mere end til familiens eget forbrug. Og det til trods for, at vi befinder os i lavlandet, at jorden er frugtbar og at klimaet muliggør, at der kan høstes tre gange årligt.

Vi drøftede også, hvor der skal sættes ind, og hvordan det kunne gøres:
1. Jorden har brug for mere og bedre gødning. Der er brug for viden om, hvordan man håndterer sin gødning, så den bevarer sin gødningsværdi. Der er brug for nye gødningskilder: urin fra dyrene, urin og ekskrementer fra mennesker samt plantegødning. Affaldsproduktet fra biogas fremstilling har stor gødningsværdi.
2. Det kunne være en god idé at starte med at finde en snes landsbyboere, der vil tage aktivt del i et pilotprojekt om opstart af en proces omkring modernisering af landbruget. Deres succes vil få ideerne til at brede sig.
3. Det er en god idé at starte med køkkenhaver. De vil hurtigt give resultater, der er til at tage og føle på.
4. Helt fra starten skal en opgradering af afsætningsmulighederne tænkes med ind i landbrugsudviklingen. Det er overordentligt vigtigt, at bønderne nemt kan komme af med det, de producerer og få en god pris for deres produktion.

Bhanu Pokrel er meget interesseret i vores strategi for modernisering af landbruget. Han er desuden helt enig med os i, at udviklingen skal komme nedefra – fra landsbyboerne selv. Vi kunne næppe have drømt om et bedre match. Hvor heldig kan man være….. :-)