I starten af næste uge er vores sjette sundhedshold på vej til Kathmandu. Efter en trekking-tur i bjergene og sightseeing i Kathmandu går turen midt i oktober til Madi.

Sundhedsholdet består af:
Sanne Sand, som kommer fra Vestjylland. Sanne er uddannet sygeplejerske og jordemoder. Derudover har hun en efteruddannelse som sexolog.
Lone Landvad kommer fra Ålborg. Lone er uddannet sygeplejerske og klinisk diætist.
Else Norre kommer også fra Ålborg. Else er uddannet sundhedsplejerske og arbejder som sådan i Aalborg.

Ligesom de tidligere sundhedshold vil Sanne, Lone og Else have fokus på sundhedsfremme og forebyggelse – både på skolerne og i landsbyerne. Som noget helt nyt skal holdet også arbejde med sundhed i den lokale sundhedsklinik, Kharkatta Health Post. Det skal deltage i det daglige arbejde på klinikken, supervisere de lokale jordemødre ved fødsler og med på hjemmebesøg. Samtidig skal teamet, i samarbejde med sundhedsklinikkens leder og medarbejderne, komme med ideer, forslag og inspiration til indretning af en nye sundhedsklinik, som Silkeborg Connect Rotary Klub her i 2016 har støttet med en bevilling til anskaffelse af nyt inventar og udstyr til fødeafsnittet.
En repræsentant fra den silkeborgensiske
 Rotary klub vil i øvrigt også besøge sundhedsklinikken i oktober.

Skolekøkkenhaven ved Ayodhyapuri Skole er en af sundhedsholdets andre opgaver i dette efterår. Skolekøkkenhavens bestyrelse, som blev udpeget sidste år, skal kontaktes med henblik på, om forældre, bedsteforældre og/eller lokale borgere er interesserede i at anvende afgrøderne i haven til skolemad, og om der er motivation til at starte en skolemadsordning. Er der det, så skal der arbejdes på det.

Sundhedsambassadørerne på skolerne, fra landsbyen og fra klinikken har mulighed for at deltage i 2 workshops i løbet af de 5 uger, hvor Madi Health Team 6 er i landsbyerne. Vi ved, at Type 2 diabetes er en stigende udfordring i området. Så det vil være et særligt emne, som skal behandles på de to workshop sammen med at de mere generelle sundhedsudfordringer.

Sidst skal der selvfølgelig være fokus på sundhed i skolen. En snak om sundhed med det enkelte barn og pubertetsundervisning for pigerne er højt prioriteret.

Det pædagogiske redskab SUNDHEDSBLOMSTEN er blevet udvidet med tre nye blade, så der nu også er fokus på, hvad SKOLEN, RENT DRIKKEVAND, AFFALDSHÅNDTERING og SUNDHEDSKLINIKKEN betyder for sundheden i Madi.

Vi glæder vi os til at høre nyt jer – God tur og hils derude.

sundhedsblomsten_795

Susanne Rystok, koordinator for indsatsområdet ‘Sundhed’
Ringkøbing, 30. september 2016