En beretning fra tre frivillige i Madi
Fredag eftermiddag 26. oktober 2018 ankom vi til Jana Jewan School og blev modtaget med åbne arme, blomsterkranse og tika af Chandra, Madi Brain Powers bibliotekar.

Hurtigt blevet vi sluset ind i bibliotekets hverdag med møder, praktiske gøremål og selvfølgelig elevbesøg.
Vi har besøgt borgmesteren og fik også der en varm velkomst. På hans opfordring har vi lavet plan for vores ophold og afleveret den til ham.

Chandra har gennemført en event med elever fra 6. og 7. klasse. Det var en speech contest over emnet ’Madi Brain Power’. Chandra ledede og gennemførte eventen med stor autoritet og succes. Børnene var meget engagerede og havde fine input til brug for den løbende udvikling af biblioteket. De fremkom blandt andet med ønsker om mere skønlitteratur, sport, samfundsbeskrivelser, biografier og tegneserier. Desuden udtrykte de glæde over at kunne hente viden på biblioteket.

Trille satte mange ting i gang
Mens Trille var her, blev der holdt møde med biblioteksudvalget. Mødet foregik under Trilles ledelse og var en særdeles positiv oplevelse, hvor deltagerne engageret diskuterede bibliotekets forhold. Det var tydeligt, at man trækker på samme hammel.

Det blev besluttet, at skolebibliotekar Thulsi med øjeblikkelig virkning skulle genoptage sit arbejde i skolebiblioteket, og det har fungeret siden. Vi har løbende besøg af skolens administrator Govinda, som vil sørge for, at vi selv kan tilslutte wifi, når skolen er lukket.

Smeden kom også på besøg, han tog mål til bænke, som er tiltænkt bibliotekets overdækkede terrasse. Fire dage senere stod fire, fine bænke klar til maling.

Else Marie er formand for malergruppen. Bænkene er grundede, og en af bænkene har fået første lag af en meget flot blå farve. Skrædderen er i gang med hynderne. Så forhåbentlig står bænkene klar, inden ugen er omme.

Til terrassen skulle der også købes skamler, og der skulle laves hynder til bænkene.

Markedstur med oplevelser
Så vi tog med Rolf og Trille på indkøbstur til Basantapur. Busturen var en oplevelse i sig selv. Der kom flere og flere folk ind i bussen, og vi sad i lag. Alligevel kunne vi nyde udsigten til Himalaya over Chitwans skove.

Ni skamler, fyld og stof til hynder, samt en stor metalkasse til legoklodser blev indkøbt, og vi nåede også forbi vores It-mand Dev, der er i gang med at klargøre de fire Dell pc’er, som vi havde med fra Scanenergi i Ikast.

En stor samling pakkenelliker kom ind i bussen. Så når folk skulle ud, måtte de kravle under kassen og over skamlerne, men det gjorde de med et smil.

Dagligdagen på bibiloteket
En af de helt store og tidskrævende opgaver på biblioteket er registrering af bøger og lånere i bibliotekssystemet. Processen er godt i gang. Vi tre danskere registrerer de engelske bøger. Chandra og vores tolk, Bonica, klarer resten. Forleden dag arbejdede de 2,5 timer efter arbejdstid.

Sammen med Chandra og Bonica har vi lavet en brainstorm for kommende events, og der er lavet en plan for de kommende uger.

Vores opfattelse af stemningen og atmosfæren på biblioteket er meget positiv. Vi ser dagligt mange glade børn, der kommer og finder bøger, sætter sig på skamler og i sækkestole og læser. Chandra formidler en rar og rolig stemning, og vi fornemmer, at børnene er glade for hende samt for at komme på biblioteket og få hendes vejledning.

Vores første uge har været overvældende, men meget positiv, og vi ser frem til de kommende uger på Madi Brain Power.

Madi, 5. november 2018
Dorrit Sidenius, Else Marie Hinge og Karin Lis Sanden